Jaarevent 2023

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Gedurende de jaren ’50 kantelde de Nederlandse economie. Dat kwam enerzijds door het herstel van de Tweede Wereldoorlog, maar vooral door de winning van aardgas in het noorden van het land. Eerst werden kleinere velden gevonden in onder meer Coevorden, Staphorst en Denekamp. En in 1959 werd bij Slochteren een grote bel van honderden miljarden kuubs ontdekt.

Die vondst was van grote invloed op de groei van de Nederlandse glastuinbouw (zeker toen de sector nog een eigen tarief had). Maar sindsdien is veel gebeurd. De gasbel wordt kleiner en de schade aan de woningen bóven de gasbel groter. Om nog maar te zwijgen van de milieu-effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Verslaafd aan gas
We moeten dus van het gas af. En met ‘we’ bedoel ik iedereen, dus burgers én bedrijven. Maar Nederland is ook verslaafd aan gas, aan zowel de energie die je ermee kunt opwekken als aan de inkomsten.
Het mooie is dat de tuinbouw Nederland kan helpen minder gas te verbruiken. Dat gebeurt al her en der, bijvoorbeeld bij Ammerlaan The Green Innovator in Pijnacker, die het zwembad, sportschool en appartementen verwarmt met aardwarmte. De tuinbouw heeft de kans om het landelijke gasverbruik nóg verder te helpen beperken, bijvoorbeeld door de realisatie van warmtenetten. En door nog meer CO2 uit de industrie te gebruiken, wordt ook sterk bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen.

Gezamenlijke brief
Dat kunnen we niet alleen. Daarom hebben de gezamenlijke Greenports – onder aanvoering van Greenport West-Holland – onlangs een brief gestuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken. In die brief staat een voorstel voor een vermindering van het verbruik van laagcalorisch gas, en dus ook voor een flinke stap in het halen van de klimaatdoelstellingen. De Greenports doen aanbevelingen op het gebied van onder meer een goede CO2-voorziening en een uitbreiding van de SDE+-regeling.

De brief aan de minister van Economische Zaken is een voorbeeld van hoe samenwerking kan zorgen voor de oplossing van grote uitdagingen. Greenport West-Holland is dan ook groot voorstander van dergelijke samenwerkingen. Zo zijn we met de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 verbonden met de andere Greenports op onderwerpen als energie, logistiek, biobased tuinbouw, innovatie en positionering. En zo werken we op diverse dossiers samen met onder meer Greenport Holland, Glastuinbouw Nederland en Coalitie HOT.

Nieuwe deuren
In mijn vorige blog schreef ik over clusters en ecosystemen. Lang was de tuinbouw georganiseerd als cluster: een samenspel van producenten, toeleveranciers, gespecialiseerde investeerders en opleidingen. Bij ecosystemen gaat het om ambitieus, sectoroverstijgend ondernemerschap. De hierboven beschreven samenwerkingen voldoen daaraan allemaal in meer of mindere mate. Ze zijn niet gericht op het verbeteren van het bestaande, maar het openen van nieuwe deuren naar een wereld zonder bijvoorbeeld Gronings aardgas. Dat lijkt een toekomst die ver weg ligt, maar juist dankzij de tuinbouw komt die wereld een stap dichterbij.

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest