Magazine Aan het werk

Dit bericht verscheen eerder op- en werd exclusief geschreven voor: Goedemorgen Groente

Goede ideeën bedenken, dat is vaak geen probleem. Waar het vaak misgaat, dat is de uitvoering. Want wie doet wat, waar en wanneer? De uitvoering, dat is dus de crux van een goed idee.

Datzelfde geldt voor het Europese klimaatbeleid. De Europese Commissie wil dat de Europese economie in 2050 klimaatneutraal is, en dat in 2030 de kooldioxide-uitstoot met 50 % gedaald moet zijn.

Een continent klimaatneutraal maken. Hoe voer je dat uit? Een groot deel van het antwoord ligt in de Europese regio’s. Niet gek dus dat afgelopen weken dit bericht werd verspreid: Europese Green Deal gaat lokaal. De uitvoering van een deel van het klimaatbeleid komt dus in de regio’s te liggen. En Greenport West-Holland is er klaar voor!

Een Green Deal?
Eerst even: wat is een Green Deal? Met een Green Deal geeft de overheid ruimte aan vernieuwende, duurzame ideeën. Zo wil de overheid de transitie naar een duurzame economie versnellen. In een Green Deal staan afspraken tussen de overheid en belanghebbende partijen, zoals ondernemers of een sector. Die afspraken kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld wetgeving, netwerken of kapitaal.
Green Deals bestaan voor Nederland sinds 2011. Toen sloot toenmalig minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) een overeenkomst met onder andere de energiesector. Daarna volgden er meer, zoals over gelijkspanning en biobased grondankers. En een half jaar geleden kwam de Europese Commissie dus met een voorstel voor een European Green Deal.

De Europese Green Deal bestrijkt alle sectoren van de economie, zoals vervoer, energie, landbouw, gebouwen en ICT. Om de doelstellingen te halen zijn grote bedragen nodig. Jaarlijks zal er naar schatting 260 miljard euro extra geïnvesteerd moeten worden.

Op de voet volgen
Onlangs richtte het Europees Comité van de Regio’s een werkgroep ‘Green Deal Going Local’ op. Deze werkgroep moet ervoor zorgen dat de Europese Green Deal wordt omgezet in concrete projecten en rechtstreekse financiering voor lokale en regionale overheden.

Een van de leden van de werkgroep is Jeannette Baljeu, onze Zuid- Hollandse gedeputeerde. Een teken dat de provincie – en dus ook Greenport West-Holland – nauw betrokken is en korte lijnen heeft richting de Green Deal.

Vanuit Greenport West-Holland volgen we de Green Deal op de voet. De uitvoering kan namelijk belangrijk zijn voor de versnelling van de transitie van het regionale glastuinbouwcluster. Want om te verduurzamen heeft de sector soms een (financiële) steun nodig, zeker nu na de coronacrisis. Want als je rood staat kan je niet vergroenen, is ondertussen een gevleugeld uitspraak.

We zijn er klaar voor!
Ja, ik zie u denken: ‘Dat zegt ze dan weer makkelijk’. Maar het klopt ook. In de Greenport West-Holland hebben we al verschillende regionale ‘green deals’: EnergieAkkoord, Human CapitalAkkoord, Innovatiepact, WaterAmbitie en Biobased programma. Allemaal ‘deals’ tussen regionale overheid, ondernemers(organisaties) en kennisinstellingen om de samenwerking naar en uitvoering van een duurzaam glastuinbouwcluster te versnellen. Door landelijk samen te werken binnen Greenports Nederland en het daarbij behorende TuinbouwAkkoord en het Rijks KlimaatAkkoord verankeren we onze regionale ambitie op nationaal Rijk niveau. Dan is het via mensen als Jeanette en haar collega-gedeputeerden en (lobbyisten van) Greenport-partners nog maar een klein stapje naar Europa.

De regionale invulling en uitvoering van de Europese Greendeal kunnen we dus op een presenteerblaadje aanbieden aan Brussel. En uitvoeren dat is onze tweede natuur, samen met alle partijen en ondernemers in het regionale Greenport-cluster.

Met de Green Deal zorgen we dus samen voor de verduurzaming van onze regio, van Nederland, van Europa en uiteindelijk van ons ‘kleine wereldje’. De Greenport West-Holland is er klaar voor. Doet u mee?Pin It on Pinterest