Agritech

‘World of horticulture’ tijdens IFAMA 2020

De 30e conferentie van de International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) wordt een online event, verspreid over een langere periode. Greenport West-Holland verzorgt een bijdrage binnen het thema ‘World of horticulture’. Bekijk www.foodlog.nl/afn voor video-interviews.

‘World of horticulture’

Greenport West-Holland verzorgt tot eind 2020 een groot aantal programma-onderdelen binnen het thema ‘World of horticulture’. De data worden binnenkort bekendgemaakt:
• Opening session – met Adri Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland), David Hughes (Sainsbury’s), Ernst van den Ende (WUR) [Lees verder]
• Cluster approach – met Adri Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland), Woody Maijers (Innovatiepact Greenport West-Holland), Sjaak Bakker (WUR), Martin van Gogh (Batenburg Techniek, EBZ), datum volgt
• Horticulture 4.0 – met Jan van den Ende (EUR), Bram Tijmons (Applied Drones Innovation), Maren Schoormans (Viscon), Harry Schmeitz (SMART horticulture), Peter Offermans (IMEC), datum volgt
Feeding & Greening megacities – met Aad van den Berg (Delphy), Meiny Prins (Priva ), Arie van den Berg (Van den Berg Roses), Kees van Veen (Agrocare), Nature Fresh Canada, datum volgt

IFAMA

De International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) werd opgericht in 1993 door professor Ray Goldberg van de Harvard Business School. Zijn doel: strategisch denken over het volledige spectrum van de voedselketen voor de agribusiness stimuleren. Inmiddels is IFAMA een vereniging met leden uit meer dan 50 landen. Meer informatie op de website van IFAMA.

IFAMA 2020 wordt digitaal

In juni zou de 30e conferentie van de International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) plaatsvinden in Rotterdam: IFAMA 2020. Wegens het coronavirus wordt deze conferentie digitaal georganiseerd, en verspreid over een langere periode. Meer informatie op Foodlog.

Naar een circulaire economie

IFAMA 2020 staat in het teken van de transitie van de agrifood naar een circulaire economie. Hoe zullen toekomstige bedrijfsmodellen moeten veranderen? En hoe beheersen we het toekomstige voedselsysteem? Hierbij spelen overheden, ondernemingen en kennisinstellingen een cruciale rol. Centraal tijdens IFAMA 2020 zijn samenwerking binnen de triple helix en het samen realiseren van disruptieve innovaties.

Platform voor uitwisseling van ideeën en innovaties

De wereldwijde crises in ons food & flower systeem laat zien dat we erg kwetsbaar zijn voor internationale calamiteiten. De eerste sessies zullen hier vooral aandacht aan besteden. De webinars zijn bovendien het startpunt voor een digitaal platform voor uitwisseling van ideeën en innovaties om grote vraagstukken in het food & flower systeem aan te kunnen pakken.

Organisatie

IFAMA, gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland, Leiden Delft Erasmus Alliance of Universities (LDE), Inholland University of Applied Sciences, Wageningen University & Research en Foodlog. Woody Maijers, programmaregisseur Innovatiepact Greenport West-Holland is lid van de IFAMA Board.

Meer informatie

Voor meer informatie, ideeën voor sessies en artikelen die u wilt plaatsen kunt u contact opnemen met Woody Maijers.

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest