Magazine Aan het werk

Greenport West-Holland organiseert komend jaar een groot aantal online bijeenkomsten over het thema ‘World of Horticulture’. De webinars zijn onderdeel van het internationale event IFAMA 2020. Sprekers tijdens de eerste online bijeenkomst van Greenport West-Holland zijn Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde provincie Zuid-Holland, voorzitter Greenport West-Holland), David Hughes (Sainsbury’s) en Ernst van den Ende (Managing Director Plant Sciences Group WUR). 

(IFAMA) werd opgericht in 1993 door professor Ray Goldberg van de Harvard Business School. Zijn doel: strategisch denken over het volledige spectrum van de voedselketen voor de agribusiness stimuleren. Inmiddels is IFAMA een vereniging met leden uit meer dan 50 landen. In 2020 zou de 30e jaarconferentie van IFAMA plaatsvinden in Rotterdam. Wegens het coronavirus wordt deze conferentie digitaal georganiseerd, en verspreid over een langere periode.

Aandacht voor triple helix

Greenport West-Holland verzorgt tot eind 2020 een groot aantal programma-onderdelen binnen het thema ‘World of horticulture’. Op 25 juni is de eerste online bijeenkomst. Geduteerde land- en tuinbouw Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra (tevens voorzitter Greenport West-Holland) zal dan ingaan op de triple helix-organisatie Greenport West-Holland. Tijdens IFAMA 2020 krijgt de samenwerking tussen overheden, ondernemers en kennisinstellingen namelijk extra aandacht. 

Professor David Hughes is teler en werkt bij Sainsbury’s. Hij gaat in op de robuustheid van de glastuinbouwketen, en de internationalisering van het ecosysteem. Hughes gaat in op de vraag welke bijdrage de glastuinbouw kan leveren aan de toekomstige voeding. Ernst van den Ende, Managing Director Plant Sciences Group WUR, gaat in op hoe de glastuinbouw zich verder kan ontwikkelen en hoe de sector kan samenwerken met andere sectoren.

Organisatie

IFAMA 2020 wordt georganiseerd door IFAMA, gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland, Leiden Delft Erasmus Alliance of Universities (LDE), Inholland University of Applied Sciences, Wageningen University & Research en Foodlog. Meer informatie over het algemene programma op www.foodlog.nl/ifama/. Via die pagina kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om mee te discussiëren over de toekomst van voeding. Informatie over het programma van Greenport West-Holland staat op www.greenportwestholland.nl/ifama.

 Pin It on Pinterest