Jaarevent 2023

Vrachtwagens kunnen in de toekomst sneller hun bestemming bereiken via de (snel)wegen van Westland en Oostland naar Aalsmeer, en binnen  de Greenport West-Holland tot het noorden van Limburg en de grens met Duitsland. Dat lukt dankzij een slimme combinatie van IT en data, en door een samenwerking tussen overheden en ondernemers, vertelt Eric de Winter, directeur van De Winter Logistics. “Dit hebben we echt met elkaar opgezet.

Het idee van Connected Transport Corridors is simpel: setjes van drie vrachtwagens die dezelfde route rijden worden op een aantal snelwegen en provinciale wegen gezien als konvooi. Verkeerslichten geven de vrachtwagens voorrang. Dit heeft een positief effect op het milieu en veiligheid. Hiervoor moeten de wagens aangemeld zijn bij een centraal IT-systeem. Connected Transport wordt onder meer toegepast op het traject van Naaldwijk tot Aalsmeer en van en naar het Oostland.

Connected Transport Corridors is een gezamenlijk project van overheden en ondernemers, zoals Transport en Logistiek Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, logistiek dienstverleners en verladers, handelsbedrijven en tuinbouwondernemer en  gemeenten Westland, Lansingerland en provincie Zuid-Holland. Een interview met Eric de Winter, directeur van De Winter Logistics.

Wat is de aanleiding voor het project Connected Transport Corridors?

“Dat is de toenemende congestie op de Nederlandse snelwegen, en de wens om het transport te verduurzamen. De vrachtwagens van De Winter Logistics rijden veel op de snelwegen, en ik merk dat de gemiddelde snelheid  langzaam maar zeker afneemt. Met Connected Transport Corridors krijgen konvooien van drie vrachtwagens eerder groen licht. Dat betekent niet dat andere weggebruikers langer moeten wachten, maar wel dat er een betere doorstroming is.”

Het idee is eenvoudig, maar de uitvoering lijkt me complex.

“IT wordt heel belangrijk. Vrachtwagens die in een konvooi willen rijden, moeten zich aanmelden. Ze worden dan dan in een centraal systeem gekoppeld en rijden vervolgens naar de opstelplek toe. Het is de bedoeling dat de wagens vanuit ons transportsysteem aangemeld worden en daarbij de juiste data gedeeld gaan worden om zoveel mogelijk de chauffeur te ontlasten. Maar natuurlijk hoeven niet alle data uit ons systeem gedeeld te worden – het is bijvoorbeeld niet belangrijk wel product er precies vervoerd wordt.”

Wat vindt u ervan dat overheden in dit project samenwerken met ondernemers?

“Ik was zeer verrast door dit initiatief. Vaak schrijft een overheid een maatregel voor, en moeten ondernemers zich eraan houden. Maar dit hebben we echt met elkaar opgezet. We hebben dan ook een gedeeld belang: minder congestie. En daar gaan we samen voor. Meer asfalt is daarbij niet altijd een goede oplossing. Daarom kiezen we nu voor meer data.”

Mogen andere transporteurs ook deelnemen aan Connected Transport Corridors?

“Zeker. Wij zijn koploper, en daarom betrokken bij dit project. Maar het is de bedoeling dat meer bedrijven erbij betrokken worden. Dat was ook een belangrijke voorwaarde voor de betrokken overheden. En het is voor de deelnemende bedrijven ook van belang dat er zoveel mogelijk bedrijven meedoen, want daardoor is er minder wachttijd op de opstelplekken.”

Wat is de volgende stap?

“Connected Transport Corridors is de voorloper van platooning: daarbij worden vrachtwagens écht aan elkaar gekoppeld. Dat is nog complexer, zeker als het gaat om wetgeving. Een voorbeeld: stel dat zes vrachtwagens achter elkaar rijden, en een personenauto wil uitvoegen… De kennis en ervaring die we opdoen met Connected Transport Corridors is een goed startpunt voor platooning.”

Connected Transport in beeld

 Pin It on Pinterest