Jaarevent 2023

“De tuinbouw is al een sector met een hoge mate aan technologie. Maar er kunnen zeker nog stappen gezet worden in de toepassing van nog meer technologie, waaronder drones en robotica”, vertelt Bas Vollebregt, wethouder Economie in Delft.

Bas Vollebregt is sinds 2018 – namens de partij STIP (Studenten Techniek In Politiek) – wethouder Economie, Cultuur, Grondzaken en vastgoed. En daarmee was hij ook automatisch lid van de Greenboard van de Greenport. Inmiddels is hij binnen de Greenport trekker voor het thema Kennis & Innovatie.

De Greenport en de Greenboard waren voor de voormalig student Technische Bestuurskunde niet de eerste kennismaking met de tuinbouw: een deel van zijn familie woont in het Westland en werkt in de sector. Maar toch was Vollebregt verrast door wat hij zag in de tuinbouw. “De tuinbouw is een sector met een hoge mate aan technologie. Terwijl op sommige plekken onterecht het beeld nog steeds bestaat dat veel werk er nog met de hand gebeurt. Toch kan de tuinbouw nóg meer stappen zetten in het toepassen van technologie.”

Waarom is dat nodig?

“Er liggen enorme kansen in het toepassen van onder meer drones, plukrobots en andere innovaties. Sterker, die transitie hebben we nodig om internationaal concurrerend te kunnen blijven. Dat is belangrijk voor de hele regio.”

Welke rol kan de Greenport daarin spelen?

“Het gaat allereerst om het verbinden van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Ze moeten elkaar weten te vinden. Daarom zijn de fieldlabs in onze regio zo enorm belangrijk, zoals bijvoorbeeld het onlangs geopende Robohouse. In fieldlabs worden ondernemers geprikkeld aan de slag te gaan met nieuwe technologie. Daarbij krijgen ze vanzelfsprekend hulp van de fieldlabs bij de uitwerking hoe de technologie het past kan worden toegepast.”

Maar fieldlabs zorgen niet automatisch voor innovatie.

“Ze moeten inderdaad bekender worden. We moeten laten zien dat ze echt iets kunnen betekenen. Daarnaast zijn er innovatieprogramma’s via o.a. de MRDH. Die geven ondernemers die willen innoveren een steuntje in de rug.”

Innovatie is ook gebaat bij talent. Kiezen voldoende studenten voor de tuinbouw?

“Het is een grote uitdaging de juiste mensen op te leiden voor een baan in de tuinbouw. Een baan in de tuinbouw is een enorm kansrijk beroep voor technisch gedreven studenten. We moeten ze dus nog meer stimuleren te kiezen voor de tuinbouw.”

Iets heel anders: Delft staat dit jaar in het teken van de Gouden Eeuw.

“Er is dit jaar nóg meer te beleven in Delft dan andere jaren. We hebben onder meer culturele en maatschappelijke partijen uitgedaagd initiatieven aan te dragen die een link hebben met de Gouden Eeuw. Dat heeft een indrukwekkende lijst evenementen opgeleverd, van tentoonstellingen tot een productlijn voor ondernemers. En specifiek interessant vanuit de Greenport: we werken aan een programmaonderdeel in het kader van voeding dat past binnen Dutch Agri Food Week. Ook op dat gebied werken we dus aan verbindingen tussen de stad en de tuinbouw.”

 Pin It on Pinterest