Magazine Aan het werk

The Hague Security Delta (HSD) en Greenport West-Holland gaan nauw samenwerken op het gebied van digitale veiligheid in de tuinbouw. Daarover hebben beide netwerkorganisaties een partnership ondertekend. Zo treedt HSD toe tot de Greenboard, de partnerraad van Greenport West-Holland.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. HSD is ook een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovatie in (digitale) veiligheid, met als doel een veiligere wereld, meer bedrijvigheid en meer banen.

Veiligheid en betrouwbaarheid

Automatisering en digitalisering spelen een belangrijke rol in de tuinbouw. Zo worden op het gebied van teelt, productie, logistiek en afzet veel digitale diensten en producten gebruikt, door verschillende schakels in de keten. Daarmee worden de veiligheid en betrouwbaarheid van de gebruikte data steeds belangrijker. Het gaat daarbij om cyber security-risico’s op het gebied van IT, alsmede specifiek op die van de Operationele Technologie (OT). HSD richt zich op deze vraagstukken, onder meer door innovatieve bedrijven op het gebied van digitalisering en cyber security met elkaar in contact te brengen.

Daarom hebben The Hague Security Delta en Greenport West-Holland besloten de handen ineen te slaan, om samen te kunnen werken aan digitale veiligheid voor en met de ondernemers in beide clusters. Hiermee brengen The Hague Security Delta en Greenport West-Holland kennis en kennissen bij elkaar. De samenwerking staat niet op zichzelf. Het is een voorloper op mogelijk bredere samenwerking op het gebied van cyber weerbaarheid in de provincie Zuid-Holland. Deze samenwerking zal daarin ingebed worden in samenhang met andere economische sectoren, netwerkorganisaties en de regionale ontwikkelingsmaatschappij in samenspraak met de Economic Board Zuid Holland.

Samenwerken aan digitale veiligheid

Jolanda Heistek, programmadirecteur Greenport West-Holland: “Data zijn essentieel voor de meeste bedrijven in het tuinbouwcluster. Op basis van die data kunnen bijvoorbeeld teelten efficiënter en duurzamer worden gestuurd, of de keten slimmer worden ingericht. Het is dus essentieel dat het cluster nadenkt over en bewust is van het beveiligen van data, zowel die van individuele bedrijven als van samenwerkingsverbanden. Dat gaat stappen verder dan het instellen van een wachtwoord: het is een ketenaanpak. Daarom zijn we blij dat HSD samen met haar partners en ons netwerk wil werken aan die digitale veiligheid.”

Joris den Bruinen, Algemeen Directeur HSD: “Door een samenwerking met Greenport aan te gaan, kunnen wij gezamenlijk de maatschappelijke impact op het gebied van digitalisering en cyber security vergroten binnen de tuinbouwsector en tevens de weerbaarheid van deze belangrijke sector verhogen. Deze kruisbestuiving draagt bij aan de ontwikkeling van innovaties die aansluiten op de behoeftes van het tuinbouwcluster en de noodzaak van het afdekken van de bijkomende risico’s. Door het begeleiden op inhoud én in proces, zodat initiatieven daadwerkelijk tot productontwikkeling of maatschappelijke innovatie en economisch rendement komen.”

Foto: Jolanda Heistek (programmadirecteur Greenport West-Holland) en Joris den Bruinen (Algemeen Directeur HSD)Pin It on Pinterest