Nieuwe Energie

‘Hoe halen we alles uit de Greenport West-Holland
Workshop verdiencapaciteiten

woensdag 17 juni 2015 van 16:00 – 19.00 uur 

Nieuwe verdiencapaciteiten zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de Greenpost Westland-Oostland. Daarom wordt woensdag 17 juni a.s. een interactieve workshop gehouden over nieuwe verdiencapaciteiten.Deze workshop is een vervolg op de startbijeenkomst Greenport West-Holland van 21 mei 2015. Op 17 juni werken we dit verder uit en gaat het om de vraag: Waar verdien ik straks mijn geld mee in de Greenport?

 

Ik ben er graag bij en meld me aan!

Waarom is de zoektocht naar nieuwe verdiencapaciteiten belangrijk?

Met de 5 Greenports heeft Nederland een sterke concurrerende positie op wereldschaal. Om die positie te behouden is het van belang de mogelijkheden voor verdiencapaciteiten te blijven ontwikkelen. We willen van teeltoptimalisatie en marktpenetratie naar nieuwe markten en nieuwe producten en diensten. Ook willen we samenwerking met andere sectoren (crossovers) realiseren.In de workshop gaan we in op de volgende verdiencapaciteiten:
– Behoud productiezekerheid en optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel & groen.
– Bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden
– Nieuwe internationale hubs
– Uitbouw draaischijffunctie met Mainport door export- en importstromen
– Internationaal kenniscentrumSamen met u kunnen we alles uit de Greenport West-Holland halen. We nodigen u daarom van harte uit mee te doen met deze workshop. Samen met u scherpen we de hier genoemde verdiencapaciteiten aan en vertalen we ze naar uw sector. Tevens maken we een ruimtelijke-economische vertaling, zodat overheden inzicht krijgen in de mogelijkheden om deze verdiencapaciteiten te faciliteren.

Waarom deze workshop?

De ontwikkeling van nieuwe verdiencapaciteiten is een speerpunt voor de Greenport West-Holland. Daarnaast werkt de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Westland aan een gebiedsverkenning. Dat levert een gezamenlijke ontwikkelstrategie op voor de toekomst van het Westland en een investeringsagenda voor de kortere termijn..

Aan de slag met ruimtelijke economische bouwstenen

Ik ben er graag bij en meld me aan!

Locatie: Ammerlaan The Green Innovator, Nootdorpseweg 15, 2641 BK Pijnacker.

Tijd: 16:00-19:00 uur (u kunt rekenen op een hartige snack en een gezond broodje).

Wij zien u graag op 17 juni,

Jolanda Heistek           Programmamanager Greenport Westland Oostland
Peter Verbon                Provincie Zuid-Holland
Karen Raap                  Provincie Zuid-Holland
José Kools                   Gemeente Westland
Wiesje Hofstede           Gemeente Westland

Deze workshop wordt georganiseerd door LEI Wageningen UR, in samenwerking met Van Bergen Kolpa Architecten en BVR Adviseurs. 

 Pin It on Pinterest