Jaarevent 2023

De provincie Zuid-Holland stelt 3,8 miljoen euro subsidie beschikbaar aan innoverende MKB-bedrijven. 155 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten Haalbaarheids- en innovatieadviesproject, verdeeld over de verschillende topsectoren. Vijftien daarvan vallen onder de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en acht onder Agri & Food.

Met de jaarlijks terugkerende subsidie kunnen bedrijven haalbaarheidsprojecten uitvoeren. Hiermee brengen zij in kaart wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. De vraag heeft betrekking op nieuwe kennis voor vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Veel gehonoreerde projecten dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg.

Uitreiking eerste subsidies

Op maandag 9 juli kregen de zes eerste bedrijven hun subsidie, waaronder Vitro Laboratorium Zuidgeest B.V. uit Naaldwijk voor het project ‘Robotisering weefselkweek. Dit betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een robot die werk dat nu in lage lonen landen wordt gedaan, terug te halen naar Nederland. Hierbij is een hoger en stablieler constante kwaliteit van de planten belangrijk.

Bom-Lemstra geeft aan zeer trots te zijn op bedrijven die “samenwerken en hoogwaardige kennis en kunde inzetten om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. En ook nog eens innovaties waarmee we maatschappelijke vraagstukken oplossen en die de regionale economie versterken. Zoals de Kamer van Koophandel onlangs bekendmaakte, voert Zuid-Holland de MKB Innovatie Top 100 aan waar het gaat om het grootste aantal innovatieve ondernemers. Daar dragen we graag aan bij met onder meer deze MIT-subsidies.”

De subsidies maken deel uit van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen in 2018 beide € 7 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling. In december van dit jaar wordt de subsidies vergeven aan bedrijven die met anderen willen samenwerken om meer uit hun R&D te halen. Dit zijn meer kostbare projecten waar meer subsidie beschikbaar voor is (tot maximaal 350.000).

Aanvragen R&D samenwerking indienen

Tot 6 september 2018 17.00 uur kunnen Zuid-Hollandse MKB-ondernemers voor deze subsidieregeling aanvragen indienen voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten. Voor vragen over deze subsidieregeling en voor het indienen van de R&D-samenwerkingsprojecten kunnen ondernemers terecht bij het Klant Contact Centrum en het e-loket van de Provincie Zuid-Holland. En zie voor meer info www.pzh.nl/mitzh.

 Pin It on Pinterest