Magazine Aan het werk
Kennis en Innovatie

Over het Human Capital Akkoord

Op 14 februari 2020 ondertekenden tientallen ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het Deelakkoord is onderdeel van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland van Economic Board Zuid-Holland.

Gerard van Oosten

Gerard van Oosten

Kwartiermaker Human Capital Agenda

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest