Vacature
Programmasecretaris

De aanmelding voor “Future Trends & Innovations, the next step in horticulture technology” op donderdag 1 december in het World Horti Center is gestart. Deze editie van het jaarlijks terugkerende event focust zich op de energiecrisis en hoe innovaties ingezet kunnen worden om sterker uit de crisis te komen. Onder meer Drs. Cora van Nieuwenhuizen zal ingaan op de centrale vraag: “Hoe innoveren we de energiecrisis uit?”.

De glastuinbouwsector levert via warmtekrachtkoppelingen (WKK) ruim 10% aan het net en draagt daarmee bij aan de energievoorziening. Tuinbouwbedrijven kunnen on demand energie leveren, ook wanneer er geen zon of wind is. Daarnaast kunnen kassen het energienet ontlasten bij overschotten. De glastuinbouw vervult daarmee een onmisbare rol in de energievoorziening. Anderzijds is de glastuinbouw een energie-intensieve sector en daarmee afhankelijk van energiebedrijven en de marktomstandigheden. Kortom; het wederzijdse economische belang is groot!

Keynote Drs. Cora van Nieuwenhuizen | Voorzitter Energie-Nederland
Drs. Cora van Nieuwenhuizen is voorzitter van Energie-Nederland en voormalig minister Infrastructuur & Waterstaat. Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Samen vertegenwoordigen zij bijna 90% van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit, gas en warmte. Als voorzitter van de branchevereniging deelt Cora van Nieuwenhuizen haar visie op de huidige omstandigheden en de energietransitie.

Parallelsessies met lange en korte termijn innovaties
De ontwikkelingen rondom energie-efficiënt telen zijn volop in beweging. In verschillende break-out sessies wordt dan ook ingegaan op de korte en langere termijn innovaties die een belangrijke rol spelen bij het beteugelen van de energiecrisis. Onder meer Source, DivisionQ, Glastuinbouw Nederland, Kas als Energiebron, Greenport West-Holland en deelnemers van HortiFootprint zullen ten tonele verschijnen. Ook de resultaten en beloftes van het innovatieprogramma van TNO en Hortivation worden besproken.

Programma | 1 december 2022
14:30 – 15:00 uur Inloop
15:00 – 16:10 uur Plenaire key-note
16:10 – 16:30 uur Pauze
16:30 – 16:55 uur Parallelsessies ronde 1
17:00 – 17:25 uur Parallelsessies ronde 2
17:30 – 19:30 uur Netwerkborrel + buffet

Aanmelden is mogelijk via https://www.aanmelder.nl/futuretrendsinnovations

Het “Future Trends & Innovations, the next step in horticulture technology”-event wordt aangeboden door AVAG, Stichting Hortivation, TNO en GreenTech.Pin It on Pinterest