Jaarevent 2023

Afgelopen week verscheen de nieuwe editie van vakblad KAS. Daarin stond een artikel over het EnergieAkkoord van de Greenport. Hieronder de eerste alinea; het complete artikel kunt u downloaden als PDF.

Greenport West-Holland heeft een flinke ambitie: de eerste klimaatneutrale tuinbouwregio van het land zijn. Dat betekent onder meer: energieneutraal werken en met minder inzet van fossiele brandstoffen. Binnenkort ondertekenen overheden, ondernemers en kennisinstellingen binnen de Greenport daarover een akkoord. “Door het EnergieAkkoord werkt de sector op een veelvoud aan routes aan de eigen toekomst.

 Pin It on Pinterest