Magazine Aan het werk

“Het Innovatiepact kun je zien als een oliespuitje om samenwerking te entameren”, vertelde Gert Kant, voorzitter Raad van Bestuur van Lentiz en ambassadeur Kennis & Innovatie van de Greenport, in het boekje dat de Greenport onlangs uitgaf over de eerste fase van het Innovatiepact. De campussen in het Westland, Oostland en Dutch Fresh Port zijn belangrijke resultaten van het Greenport Horti Campus programma en verbonden in het  Innovatiepact. Het World Horti Center is onderdeel van de Greenport Horti Campus Westland. Over het GHC verscheen enkele jaren geleden een inspirerend boekje, dat de start betekende van het huidige Innovatiepact en de doorontwikkeling van de campussen. Dat boekje is nu ook digitaal beschikbaar.

 Pin It on Pinterest