Jaarevent 2023

Tijdens het symposium ‘Building Business with biomass heroes’ op 9 oktober presenteerde SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) de publicatie Op weg naar een circulaire tuinbouw. Daarin aandacht voor de juridische aspecten waar bedrijven mee te maken krijgen.

De transitie naar circulaire tuinbouw begint bij kritisch zijn over wat het bedrijf inkomt en er weer uitgaat. Bij de productie van groenten en bloemen ontstaat er altijd een reststroom (biomassa). Op dit moment worden de organische tuinbouwreststromen opgehaald voor compostering of energie. Er zijn veel kansen om die reststromen hoogwaardiger in te zetten: op het eigen bedrijf (als meststof of verpakkingsmateriaal), of buiten de sector als schoonmaakmiddel of bouwmateriaal bijvoorbeeld.

Leidraad voor reststromen

De wet- en regelgeving rond reststromen is echter bijzonder complex. Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland heeft daarom de publicatie: Op weg naar een circulaire tuinbouw opgesteld. Aan de hand van voorbeelden en stroomschema’s laat SIGN de juridische aspecten zien waar initiatiefnemers op dit gebied mee te maken krijgen. Ook zijn er links die doorverwijzen naar websites met relevante wetgeving en informatiebronnen.

Glastuinbouw Nederland zet via SIGN in op samenwerking met ministeries om tot een leidraad voor reststromen voor de sector te komen en zo de transitie te versnellen. Zo’n leidraad biedt ondernemers sneller juridische zekerheid.De publicatie maakt onderdeel uit van het programma Circulaire Tuinbouw, dat SIGN samen met de Greenports is gestart. SIGN heeft een alliantie met het ministerie van LNV.

(bron: SIGN)Pin It on Pinterest