Meet & Greet Energie

Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra hebben een bezoek gebracht aan het Bleiswijkse Bunnik Plants. Zij spraken met de medewerkers van het potplantenbedrijf over de impact van de coronacrisis voor het bedrijf en de gehele sierteeltsector.

De coronacrisis treft onder meer ondernemers hard. Daarom heeft het provinciebestuur met enige regelmaat – op afstand (telefoon en video call) – contact met ondernemers. Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra willen daarnaast met eigen ogen zien welke gevolgen de coronacrisis heeft voor verschillende bedrijven. Daarbij nemen zij vanzelfsprekend de regels voor ‘social distancing’ in acht. Voor de sierteeltsector wordt alleen voor 2020 een schade van 2,2 miljard euro verwacht. Dat komt onder meer door het wegvallen van de export. Een aanzienlijk deel van de schade valt te verwachten in Zuid-Holland, waar veel sierteeltbedrijven gevestigd zijn.

Gesprek over afzet en arbeid

Vrijdag 10 april vond een bezoek plaats aan Bunnik Plants. Dit bedrijf is een van de koplopers in de sierteelt, en won onder meer de Tuinbouw Ondernemersprijs. Smit en Bom-Lemstra werden ontvangen door Dennis Bunnik en Thomas Schriek. Smit: “Tijdens ons bezoek hebben we kunnen zien en horen hoe hard de sierteelt wordt geraakt. Prachtige bloemen en planten worden nu vernietigd en bedrijven en werkgelegenheid staan onder druk. Tegelijkertijd zien we ook de veerkracht van ondernemers. Daar heb ik veel bewondering voor. De provincie trekt samen met de Greenports op om de gevolgen van de crisis te bestrijden.”

Tijdens het gesprek ging het zowel om de effecten van de coronacrisis op het bedrijf Bunnik Plants, als op de gehele sierteeltsector. Er werd onder meer gesproken over de afzet. Zo levert Bunnik Plants met name aan de retail, en dit afzetkanaal staat momenteel onder zware druk. Ook werd gesproken over arbeid. Veel ondernemers in de sierteelt werken met arbeiders uit Oost-Europese landen, en die kiezen in toenemende mate voor terugkeer naar hun land van herkomst.

Maatregelen

Om ondernemers te helpen, zijn afgelopen weken veel noodmaatregelen getroffen, zoals noodfondsen. Tijdens de ontmoeting werd onder meer gesproken over in hoeverre die maatregelen de sierteeltsector helpen. En vanzelfsprekend werd gesproken over de toekomst van de sector: wat kan gedaan worden om die gezond te houden en het te verwachten vervolgschade van de crisis bijvoorbeeld op de energietransitie zo klein mogelijk te maken. Bom-Lemstra, die als voorzitter Greenports Nederland lid is van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw: “Verschrikkelijk om te zien hoe verse producten uit de tuinbouw vernietigd worden omdat er geen afzetmarkt is. Het is belangrijk dat we nu met elkaar optrekken en zorgen voor de juiste maatregelen waarmee de tuinbouw die sterke innovatieve sector kan blijven. Daar maak ik me hard voor. Wat ik vandaag heb gehoord en gezien maakt des te meer duidelijk dat dit nodig is.”

Bekijk het fotoalbum

(Foto’s: Remco Zwinkels)Pin It on Pinterest