Vacature
Programmasecretaris

Deze week is Greenport Nederland opgericht. Greenport Nederland zorgt voor versterking van de concurrentieposities van de Greenports West-Holland, Boskoop, Duin en Bollenstreek, Aalsmeer, Noord-Holland Noord en Venlo. Het rijk, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg, de 6 greenports, bedrijfsleven en kennisinstellingen gaan op nationaal niveau krachten bundelen om zo de koploperpositie van de Nederlandse tuinbouw te behouden. Greenport Nederland gaat onder andere aan de slag met opgaven over logistiek, klimaat en energie, innovatie en onderwijs.

Een jaar geleden stelden partijen al een agenda op rond de noodzakelijke transities van de tuinbouw voor behoud van de internationale toppositie. De oprichting van Greenport Nederland is het vervolg hierop. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Zuid-Holland: “Ik ben zeer verheugd over de bundeling van de krachten op nationaal niveau. Met deze krachtige Greenport Nederland kunnen de provincies samen met het rijk en de tuinbouwpartijen een breed tuinbouwakkoord sluiten om versneld toe te werken naar een duurzame en toekomstbestendige keten.”

Greenport Nederland gaat de regie voeren op de inbreng voor de energietafels, ruimte en transport, het meerjarenprogramma infrastructuur en het het topsectorenbeleid. Jaap Bond, ad interim voorzitter dagelijks bestuur Greenport Nederland en gedeputeerde provincie Noord-Holland: “Om als tuinbouwland mondiaal koploper te blijven, is samenwerking vanuit een centraal punt noodzakelijk. Greenport Nederland wil dat bereiken door progressie te boeken op het gebied van klimaatneutrale tuinbouw, modernisering productielandschap, slimme agrologistiek, innovatie en arbeidsmarkt.”

Opgaven duurzame tuinbouwketen in Zuid-Holland

Tuinbouw is een van de negen topsectoren en levert met zo’n €16 miljard omzet een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. 60% van het tuinbouwareaal van Nederland staat in Zuid-Holland. Dit areaal moet gemoderniseerd worden om nieuwe teelttechnieken toe te passen, zoals verticaal telen en sensortechnologieën en robotica. Daarnaast moeten de kassen schoner en van het gas af. Daarmee verbetert de waterkwaliteit en neemt het energieverbruik af. Verder neemt de vraag naar verse producten uit Europa toe onder andere door de groei van de bevolking en de opkomst van de e-commerce. Jaarlijks worden 78.000 containers met geïmporteerde producten via de haven en Schiphol, samen met de producten uit de Greenports, vervoerd naar West-Europa. De toenemende vraag naar het vaker, vlugger en verser leveren van producten maken het noodzakelijk blijvend te investeren in efficiënt goederenvervoer via water, spoor en weg. Dit is belangrijk voor de Zuid-Hollandse economie en leefomgeving. De provincie kan door het nieuwe Greenport Nederland deze opgaven gemakkelijker adresseren op nationaal niveau.

(Bron: Provincie Zuid-Holland)Pin It on Pinterest