Vacature
Programmasecretaris

Bovenstaande titel slaat niet op het Wereldkampioenschap Voetbal Vrouwen, maar op het Klimaatakkoord. Na veel discussie en inleidende beschietingen in dit eerste halfjaar heeft het kabinet zijn reactie op het ontwerp-Klimaatakkoord op 29 juni gepresenteerd. De beweging naar 49% minder CO2-emissie (en liefst nog wat meer) in 2030 is duidelijk en onmiskenbaar. Nadrukkelijk kiest het kabinet voor een koers waarbij rekening gehouden wordt met behoud van draagvlak in de samenleving en met name bij de burgers.  Dat is een verstandige keuze voor zo’n enorme en langjarige opgave. 

De totale en gerichte meerkosten voor de transitie  becijfert het PBL op 1,6-1,9 miljard in 2030. Eigenlijk is dit maar een fractie van de totale zorgkosten van bijna 100 miljard.  Je denkt onwillekeurig wel eens dat als we daar nu een beetje meer aan preventie en gezonde leefstijl en voeding doen dan zijn de uitgaven voor dat klimaatakkoord zo weer terugverdiend! Het is mijns inziens voor de samenleving dus een betaalbaar akkoord.

Het kabinet geeft met zijn beleid en inzet van middelen de nodige impulsen op verschillende plekken om initiatieven naar verdere verduurzaming te bevorderen. In onze Greenport zien we veel van die initiatieven. Die actieve en voorhoederol van de glastuinbouw en de regio wordt door het kabinet ook herkend en ondersteund. In de brief aan de Tweede Kamer noemt minister Wiebes enkele punten die daar direct op wijzen:

  • De energietransitie in de glastuinbouw wordt  gestimuleerd met 250 mln tot 2030 
  • Er komt extra budget voor een grotere capaciteit voor het Trias2-aardwarmtenetwerk in het Westland (zodat het ook geschikt is voor restwarmte)
  • Er wordt ingezet op betere benutting van geothermie en restwarmte in het algemeen
  • Samen met de sector wordt verkend hoe de industrie CO2 kan leveren aan de glastuinbouw

De glastuinbouw-sector en onze regio nemen hiermee wel een hele verantwoordelijkheid op zich om meer te reduceren dan die 49%. Dat is in december 2018 ook aangeboden door Glastuinbouw Nederland op voorwaarde dat de overheid ook haar bijdrage levert. Die voorzet kopt het kabinet na goed voorbereidend werk van LNV nu handig in.

Voor ons in de Greenport betekent dit doorgaan op het spoor waarop we bezig zijn en komen tot een integrale gebiedsaanpak die de marsroute naar het beoogde doel ook in beeld brengt.  Dan kunnen we rijksoverheid ook houden aan haar toezeggingen die nu gedaan worden. Ik wil mij daar graag voor inspannen om samen met u de kansen daarin te benutten.

Nico van Ruiten
Programma-regisseur EnergieAkkoordPin It on Pinterest