Magazine Aan het werk

Onlangs organiseerde Else Boutkan van Greenport West-Holland een webinar over het Programma Plastics. Deelnemers waren onder andere Royal Flora Holland, Duijvestijn Tomaten, Stolk Flora,  Modiform en Vereniging Afvalbedrijven. 

Else Boutkan is Kwartiermaker van het Programma Plastics. De afgelopen periode heeft ze gewerkt aan een netwerk van ambassadeurs en een plan van aanpak. Dit netwerk , dat nog zal groeien komende tijd, zal het programma gezamenlijk uitvoeren, met Greenport West-Holland als regisseur. De komende periode wordt gewerkt aan governance, kennisontwikkeling en -deling en concrete projecten en activiteiten.

De huidige ambassadeurs pakken door. Het ambassadeursnetwerk blijft elkaar ontmoeten in maandelijkse ronde tafels en bouwt gezamenlijk het programma en netwerk uit.

Op 18 juni is er een informerend webinar voor geïnteresseerden met de conclusies van het vooronderzoek en mogelijkheden  om te participeren

Komend najaar of winter is de ondertekening van de gezamenlijke ambitie en de start van het programma.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met [email protected].

Bekijk de Powerpoint van het eerste webinar.Pin It on Pinterest