Jaaroverzicht 2019

Richting 2030 worden voor de glastuinbouw in de regio Oostland op energiegebied vergaande veranderingen voorzien. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van WarmteSamenwerking Oostland (WSO). De veranderingen zijn het grootst op het vlak van de energievoorzieningen: die zal minder steunen op aardgas en meer op duurzame bronnen en inkoop van warmte en elektriciteit bij derden. De veranderingen hebben een gunstig effect op de verlaging van de CO2-emissie en de verhoging van het aandeel duurzame energie. Lees verder op de website van de WURPin It on Pinterest