Jaarevent 2023

Thema van de Europese ERIAFF-conferentie 2017 was ‘Feeding & Greening the City’. De Greenport speelde een grote rol in het programma van de conferentie.

ERIAFF is een EU-netwerk dat de belangen vertegenwoordigt van Europese regio’s die landbouw, bosbouw en de voedselindustrie hoog op de agenda hebben staan. Het doel van ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) is het bevorderen van innovatieve toepassingen in deze sectoren.

De ERIAFF-conferentie 2017 werd georganiseerd door de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeente Westland en vond voor een belangrijk deel plaats bij Greenport-partner The New Farm, met bezoeken aan verschillende bedrijven en kenniscentra in Noord- en Zuid Holland. Koppert Cress – Rob Baan – heeft een indrukwekkend gezond diner in de kas als visitekaartje van de nederlandse tuinbouw meegegeven aan de europese gasten. Specialisten uit heel Europa spraken elkaar aan de hand van het thema ‘Feeding & Greening the City’: de steden en de wereldbevolking groeien, de welvaart en de vraag naar voedsel nemen toe en tegelijkertijd zijn grondstoffen en de hoeveelheid zoet water beperkt.

Land- en tuinbouw bieden oplossingen

Tijdens de conferentie kwamen verschillende vragen aan de orde. In hoeverre is urban farming een deel van de oplossing? Wat is de balans tussen biologisch en technologisch? Welke uitdaging heeft de retail en wat kan de consument zelf doen? Wat moeten we onder de aandacht brengen in Brussel en hoe werken wij daarbij samen?

Duidelijk werd dat de productie van voedsel bij de stad omhoog moet en dat de hele keten van zaad tot aan de verpakking aan het verduurzamen is. Daarnaast was een belangrijke conclusie dat de land- en tuinbouw de oplossingen bieden voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot.

De sector kan daarbij bovendien werken aan een duurzaam imago bij de consumenten. Steeds meer Europese consumenten zien het belang van duurzaam geteeld en gezond voedsel. Maar consumenten en zelfs retailers weten vaak niet dat veel bedrijven al voor een groot deel duurzaam produceren. “De duurzame wijze waarop telers vaak al produceren willen wij met ERIAFF nog beter onder de aandacht brengen in Europa. Met de duurzame productiemethoden kunnen de land- en tuinbouwbedrijven hun bedrijfsvoering versterken. Tegelijkertijd zorgt dit voor marketingkansen met een duurzaam imago”, aldus gastvrouw van de conferentie gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Zuid-Holland en voorzitter van de Greenport.

Belangrijke plek voor tuinbouw in Brussel

De conferentie is een belangrijke stap om de tuinbouw een belangrijkere plek te geven in het Europees landbouwbeleid en in Europese vraagstukken. De deelnemende landen zijn het eens: de sector heeft bijzonder veel potentie. Een goede samenwerking tussen ondernemers, overheid en wetenschappers in de EU is van belang om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de sector voor staat. De sector moet verder kunnen innoveren om tegemoet te komen aan de wensen van de consumenten en de strenger wordende Europese milieuregelgeving.

Gastheer van de conferentie gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland: “De land- en tuinbouwbedrijven hebben de oplossingen in huis voor de maatschappelijke uitdagingen. Zoals voldoende en gezonde voeding voor de groeiende wereldbevolking. In deze sector liggen enorme kansen om het gebruik van grondstoffen en uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld met investeringen in warmte- en CO2-netten. Daarmee kunnen we flink bijdragen aan het klimaatakkoord. Om dit mogelijk te maken is er meer financiële en beleidsmatige ruimte nodig voor de tuinbouw. Dat willen we in Brussel onder de aandacht brengen.”

Nederland gidsland tuinbouw

Sjaak van der Tak, burgemeester van gemeente Westland: “De Nederlandse glastuinbouw heeft de Europese tuinbouw veel te bieden. Nederland is het op 1 na grootste agrifood exporterende land van de wereld (na de Verenigde Staten). Met onze producten en kennis kunnen we de wereld voeden. Ook als het gaat om duurzame productie, het minimaliseren van energie- en watergebruik, is de Nederlandse glastuinbouwsector koploper. In Westland kweken we bijvoorbeeld één kg tomaten met vier liter water terwijl daar elders minimaal 20 liter voor gebruikt wordt. Wij stimuleren dat onze glastuinbouw bedrijven hun kennis en kunde delen en vermarkten in het ERIAFF- netwerk.”Pin It on Pinterest