Energie Dashboard

Naast de sluimerende klimaatcrisis hebben we nu ook een acute energiecrisis. Dat komt vooral door de explosief stijgende energieprijzen. Afgelopen week piekte de gasprijs op de dagmarkt boven de 1,60€ per m3. Dat is ongeveer 10 keer zo hoog als een jaar geleden. Met die prijzen kan de glastuinbouw niet meer rendabel telen. 

Telers wegen dan ook hun scenario’s af en daarbij is geen bedrijf hetzelfde. Wat zijn de eerder gekochte volumes, welke teelt en bedrijfsinrichting heb je en welke alternatieve teeltstrategieën zijn er voor jouw gewas? De antwoorden op deze vragen zijn voor elk bedrijf verschillend. Duidelijk is wel dat er bij elk alternatief productie of kwaliteit ingeleverd wordt. Het kost dus altijd veel geld.

De suggestie dat verduurzaming een oplossing zou zijn in deze energiecrisis is misplaatst. Tuinders zijn al jarenlang bezig met energie besparen en verduurzamen. Vaak zijn er jaren van voorbereiding en ontwikkeling nodig voordat er resultaat is. Kijk daarvoor ook naar de informatie over Nieuwe Warmte Nu! en Zon op waterbassin in deze Update. 

Bovendien is investeren in verduurzaming alleen mogelijk als je daarvoor geld kunt reserveren. Als er al reserves zijn, dan worden die met deze energieprijzen in één winter opgebruikt.

Wat de prijsontwikkeling wél duidelijk maakt is het belang van strategische keuzes. Zowel Europees als nationaal, en zowel in de regio als op bedrijfsniveau is dit noodzakelijk.

Europees en nationaal vooral om je niet afhankelijk te maken van geopolitieke factoren en om zelf met voldoende voorraad of back-up ook voldoende weerbaar te zijn. In de regio en op bedrijven om collectieve systemen aan te leggen en in te zetten op meerdere bronnen van energie en waar mogelijk los te komen van fossiel.

Het is te hopen dat we een zachte winter krijgen en dat de gasmarkt weer snel normaliseert. Dan is het weer mogelijk om rendement te maken en te investeren in de verduurzaming en eigen weerbaarheid. Waar we kunnen levert Greenport West-Holland daar een bijdrage aan.

Nico van Ruiten
Programmaregisseur EnergieAkkoordPin It on Pinterest