Energie Dashboard

Het blijft me verrassen en verblijden: wat gebeuren er toch een hoop mooie dingen in het tuinbouwcluster! De inspiratie en energie spatten van het cluster af. Nieuwe initiatieven, jongeren die de sector betreden, nieuwe innovaties, noem maar op.

In alle bescheidenheid: de Greenport deed afgelopen maand een aardige duit in het zakje. Om te beginnen met het vernieuwde Innovatiepact, dat 12 februari werd ondertekend door vele tientallen ondernemers, overheden en kennisinstellingen en loopt tot 2025. Met die ondertekening spreken ze af samen de schouders te zetten onder het realiseren van doorbraakinnovaties.

Dat klinkt voor sommigen wat vaag, ‘samen de schouders te zetten onder het realiseren van doorbraakinnovaties’. Maar laat ik het concreet maken. Tijdens de eerste fase van het InnovatiePact werd een groot aantal thema’s opgepakt. Een aansprekend voorbeeld is Vertical Farming. De Nederlandse tuinbouw dreigt op dit onderwerp internationaal de slag te missen: andere landen zijn zeer ver in het ontwikkelen van kennis en expertise. Het beste antwoord: een ecosysteem ontwikkelen van Nederlandse bedrijven en onderzoek- en onderwijsinstellingen die actief zijn of worden op het gebied van vertical farming, zodat ze samen een vliegwiel vormen. En dat is gelukt: dankzij het Innovatiepact is bijvoorbeeld een Fieldlab opgericht. En daar worden meters gemaakt.

Naast vertical farming is er nog een groot aantal thema’s waarop het InnovatiePact zich de afgelopen jaren stortte: van Plastics tot Functionele biodiversiteit, en van Digitalisering tot Human capital. Aan die grote lijst zullen de komende jaren zeker meer onderwerpen worden toegevoegd. Minstens zo belangrijk als de kwantiteit is de kwaliteit. En die is geborgd doordat we in de triple helix samenwerken. 

Daarbij is er ook veel aandacht voor de Toekomstmakers, de Next Generation die vanuit de opleiding in nieuwe technologieën, maar ook andere manieren van samenwerken (ecosystemen en netwerken) worden opgeleid. We hebben het dan ook over nieuwe beroepsbeelden. En dat helpt weer voor het imago en instroom van jongeren, maar ook van andere experts in ons cluster. U begrijpt: ik ben zeer blij met het verlengde Innovatiepact. 

Waarmee ik ook trots op ben zijn de twee films die het EnergieAkkoord afgelopen maand lanceerde. Het EnergieAkkoord is vergelijkbaar met het InnovatiePact: Ruim 50 partijen binnen het regionale tuinbouwcluster hebben hun handtekening gezet onder een gezamenlijke ambitie, namelijk een klimaatneutrale glastuinbouw.

Die ambitie is vooral een kwestie van verbinden, samenwerken en innoveren. Waar de ondernemers in coöperaties samenwerken en met overheden (gemeenten en provincie) en andere stakeholders bouwen aan ‘ de energietransitie’. Dit is in de gebiedsvisie als onderdeel van het EnergieAkkoord vastgelegd. Maar bij ambities hoort ook trots zijn op wat je hebt bereikt en wat je doelen zijn. En die vertellen aan de omgeving. Daarom lanceerde het EnergieAkkoord ruim een jaar geleden al een boekje voor ‘het publiek’ over hoe de tuinbouw bijdraagt aan de energietransitie: ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’. Dit boekje kunt u hier gratis downloaden.

Aan die leuke uitgave zijn nu twee korte films toegevoegd. In ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ staat de boodschap centraal: de tuinbouw draagt bij aan de energietransitie. Voor iedereen die zich afvraagt ‘hoe dan?’ is er een film met uitleg gemaakt: ‘Energie voor kas en stad’. Hierin wordt kort en laagdrempelig uitgelegd wat die bijdrage in de praktijk betekent.

Beide films zijn zeer de moeite van het kijken waard. Beter nog, ze zijn het waard om verder verspreid te worden. Daarom bij deze de oproep: deel de energie van de tuinbouw, en deel het verhaal #eenwarmhart. Op deze pagina vind u de links van beide films en een kleine toolkit. En laat uw buren, vrienden en collega’s zien wat voor mooie dingen gebeuren in de tuinbouw!

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest