Jaarevent 2023

Het Fieldlab FreshTeq kan van start. Onlangs werd bekend dat vanuit het samenwerkingsverband Kansen voor West II een investering van € 2,4 miljoen is toegekend. Het Fieldlab FreshTeq is onderdeel van een tweetrapsraket om de internationalisatie van de Nederlandse glastuinbouw een extra impuls te geven.

Doel van FreshTeq is businessontwikkeling op basis van de snel groeiende internationale vraag naar integrale tuinbouwoplossingen voor voedselvoorziening. Hierdoor kan de tuinbouwsector verbreden naar een sector die teelttechnische kennis, technologie en systemen exporteert om lokaal vers, betaalbaar, gezond, duurzaam en smakelijk voedsel te telen.

Achtergrond is dat in veel snel ontwikkelende landen vraag is naar tuinbouwkennis en -systemen. Dat is een kans op groei voor de sector. Krachtenbundeling is noodzakelijk om sterke posities te veroveren in deze opbouw van vers-voedselketens wereldwijd, gezien ook de kracht van grote internationale concurrenten.

Technische innovaties uitwerken en testen

In het Fieldlab FreshTeq worden de technische innovaties die daarvoor nodig zijn uitgewerkt en uitgetest. Het Fieldlab is een samenwerking van de Demokwekerij Westland, Wageningen University & Research (Wageningen University ), Technische Universiteit Delft (TU Delft), TNO en Innovation Quarter. De Stichting Greenport Horti Campus is penvoerder (onderdeel van de Greenport West-Holland).

Het fysieke Fieldlab wordt opgestart in de huidige vestiging van de Demokwekerij en verhuist naar het WOW-centrum in Naaldwijk in de loop van 2017. Kansen voor West II investeert in het Fieldlab een klein miljoen aan investeringsmiddelen, uit Europese (EFRO) en rijksmiddelen. In de voorbereiding heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een bijdrage geleverd.

Internationale consortia

De eerste internationale consortia worden nu gevormd en de eerste innovatieprojecten gedefinieerd. Binnenkort wordt het Fieldlab FreshTeq geopend en het aanbod aan MKB en andere bedrijven concreet gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Duisterwinkel, Senior Business Developer Smart Industry bij Innovation Quarter.Pin It on Pinterest