Jaarevent 2023

Dertien studenten Tuinbouw & Agribusiness hebben de handen ineengeslagen en de stichting Green China opgericht. Samen met de Shanghai Normal University inventariseert Green China de kansen op Chinese tuinbouwmarkt.

Green China kijkt bij het onderzoek onder meer naar potentiële, nieuwe verdienmodellen voor Nederlandse ondernemers in China. Daarbij is de focus op markt-, product-, teelt- en ketenontwikkeling. Het onderzoek zal gedaan worden door dertien Nederlandse hbo-studenten Tuinbouw & Agribusiness. De onderzoeksperiode beslaat de maanden september, oktober en november van 2016. In deze periode zal ook een studiereis van twee weken naar China (Shanghai) plaatsvinden.

Voor dit project heeft Green China steun gekregen van het Centre of Expertise Greenports. Dit houdt in dat alle ontvangen bijdragen verdubbeld worden door de overheid. Dit maakt het voor ondernemers uit de Greenport dus extra interessant een onderzoeksvraag in te dienen. Meer weten? Neem contact op via [email protected].

Stichting Green ChinaPin It on Pinterest