Magazine Aan het werk

Provincie Zuid-Holland heeft een vacature voor een Programmaleider Greenports en voor een Projectleider Greenports – Ruimtelijke Modernisering.

De Programmaleider Greenports wprdt verantwoordelijk voor de strategie op het fysieke domein van de Greenports en de rol die de provincie hierin pakt. De programmaleider werkt veel samen met de andere programmaleider binnen Greenports, die het onderdeel Innovatie & Samenwerking voor haar rekening neemt. Daarnaast heeft de De programmaleider ook veel contact met de programmasecretaris en met de ambtelijk opdrachtgever. Samen vormen ze het kernteam van de opgave Greenports en bepalen de prioritering en de koers van de opgave. Bekijk de vacature

De eenProjectleider Greenports – Ruimtelijke Modernisering is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en processen binnen de eerste pijler; modernisering teeltareaal. Het doel van deze pijler is het realiseren van een duurzaam productieareaal met ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Hierbij staan de volgende thema’s centraal: energie, water, CO2, bereikbaarheid en toegang ontwikkelingsruimte voor nieuwe verdiencapaciteiten. De pijler modernisering teeltareaal richt zich voornamelijk op de gebieden Westland en Oostland van de provincie Zuid-Holland. Het werk is met name extern gericht, waardoor je veel contact hebt met bijvoorbeeld het Rijk, regionale greenports, gemeenten en ondernemers. Bekijk de vacature

 Pin It on Pinterest