Vacature
Programmasecretaris

Greenport West-Holland, het regionale samenwerkingsverband van overheden, ondernemers en kennisinstellingen, onderschrijft de noodoproep van de landelijke tuinbouworganisaties. Die riepen de overheid en banken op ervoor te zorgen dat in de kern gezonde bedrijven niet failliet gaan. Wereldwijde maatregelen om verspreiding van het Coronavirus in te dammen, veroorzaken namelijk een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw. West-Holland is Nederlands grootste tuinbouwcluster en cruciaal voor de regionale economie. 

Vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten verstoren abrupt de cyclus van productie, handel en verkoop van vers product als bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed. De samenwerkende, landelijke tuinbouworganisaties inventariseren welke maatregelen de sector zelf kan nemen om de eerste pijn te verzachten. Voor de komende twee maanden wordt de schade in de tuinbouw geraamd op circa 5 miljard euro. Hoe hoog de schade in Greenport West-Holland is, is nog niet bekend, maar als grootste tuinbouwregio zal deze schade substantieel zijn.

De Nederlandse tuinbouw roept de sector overheid en banken op ervoor te zorgen dat in de kern gezonde bedrijven niet failliet gaan. Er is direct noodkrediet nodig van banken, om te voorkomen dat op korte termijn tuinbouwbedrijven failliet gaan. Tevens is snel herstel van het logistieke proces nodig, ook om in andere werelddelen de voedselproductie veilig te stellen.

De sector werkt zelf aan een ‘arbeidspool’ om te voorkomen dat in Nederland gebrek aan arbeidskrachten bij teelt, oogst en verwerking van tuinbouwproducten de nood nóg groter en langduriger maakt. Voor de middellange termijn zal de sector aanspraak maken op het ‘Noodfonds’ dat minister Hoekstra vorige week aankondigde om de economische crisis het hoofd te bieden.

Greenport West-Holland onderschrijft de gezamenlijke noodoproep en de voorgestelde maatregelen. Het is cruciaal dat de Nederlandse tuinbouw een gezonde sector blijft. Immers, de tuinbouw is een economisch belangrijke sector, produceert verse, gezonde en mooie producten én kan bijdragen aan grote maatschappelijke kwesties, onder meer op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

De huidige marktverstoring zal grote consequenties hebben voor veel tuinbouwondernemers. Een zeer groot deel daarvan is gevestigd in Greenport West-Holland, Nederlands grootste tuinbouwcluster. Programmamanager Jolanda Heistek: “We zullen ons de komende tijd – samen met onze partners binnen en buiten de sector en Greenports Nederland – actief inzetten voor het zo gezond en vitaal mogelijk houden van het regionale tuinbouwcluster, en aansturen op duidelijke en praktische criteria voor bewijsvoering om in aanmerking te komen voor het noodfonds.”

 Pin It on Pinterest