Jaarevent 2023

logo groentenfruit huisGroentenFruit Huis heeft zich aangesloten bij de Greenport. “De Nederlandse tuinbouw is met veel werk en energie tot stand gekomen. Het vraagt inspanning dat overeind te houden”, vertelt directeur Gert Mulder van de belangenorganisatie voor handelsbedrijven en telersverenigingen op het gebied van groenten en fruit.

 

De Dutch Produce Association (DPA) en handelsplatform Frugi Venta hebben GroentenFruit Huis in 2014 opgericht. De nieuwe belangenorganisatie – gezeteld in het HortiVERSum in Zoetermeer – richt zich op zes thema’s: Voeding & Gezondheid, Voedselveiligheid & Kwaliteit, Marktaangelegenheden & Statistiek, Logistiek & ICT, Arbeid en Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Een deel van die thema’s raakt de werkzaamheden van de Greenport. Een samenwerking lag dus voor de hand, vertelt Mulder. “We zijn een landelijke organisatie, maar een belangrijk deel van onze leden is actief in de brede regio van de GreenportWO. Door partner te worden van de Greenport kunnen we dus de belangen van onze leden nóg beter behartigen.”

 

Voeding en gezondheid

Daarbij komt dat volgens Mulder in Nederland sprake is van een ‘verschuiving van de macht’ van landelijke naar regionale overheden. “De landelijke overheid wordt steeds meer normerend, regionale overheden daarentegen worden juist actiever op zaken die de omgeving van onze leden direct raken.”

Er zijn tegenwoordig veel zaken waarmee regionale overheden zich bezighouden. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die werkt aan het her-uitvinden van de eigen economie. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld kennisontwikkeling en -uitwisseling hebben gemeenten een steeds grotere rol. En de Greenport is vaste gesprekspartner van die overheden als het gaat om zaken die de tuinbouw raken.

Centraal bij de samenwerking tussen GroentenFruit Huis en de Greenport is het onderwerp ‘Voeding en Gezondheid’. Mulder: “Voor onze leden zijn we een netwerkplatform, een belangenbehartiger en een kenniscentrum op het gebied van voeding en gezondheid. Waar mogelijk kunnen we bijvoorbeeld op het gebied van kennis zeer goed samenwerken met de Greenport.”

 

Goede buren

De samenwerking tussen GroentenFruit Huis en de Greenport is pril. Maar nu al zijn de eerste activiteiten samen opgepakt. Zo werken beide organisaties samen aan enkele projecten binnen de Dutch Agri Food Week en World Food Day, waarbij GroentenFruit Huis het netwerk verbindt om partijen aan elkaar te koppelen. Mulder: “We gaan ervoor zorgen dat onze activiteiten zo veel mogelijk op één lijn worden gebracht. Daardoor kunnen we de positie van de Nederlandse tuinbouw samen ondersteunen en ervoor zorgen dat de tuinbouw nog zichtbaarder wordt.”

Dat doen GroentenFruit Huis en de Greenport vanzelfsprekend elk vanuit hun eigen rol. Maar ze doen het wel vanuit hetzelfde gebouw. De Greenport is namelijk deze zomer verhuisd naar het HortiVERSum (het voormalige PT-gebouw); GroentenFruit Huis verhuisde eind vorig jaar al naar Zoetermeer. En ook organisaties als Glastuinbouw Nederland en Benefits of Nature hebben onlangs die stap gezet.

Mulder: “We zijn dus buren, en dat is prettig. De tuinbouw is de laatste jaren namelijk behoorlijk versnipperd geraakt. Met het HortiVERSum heeft de sector nu weer één plek waar gewerkt wordt aan onze gezamenlijke toekomst.”Pin It on Pinterest