Magazine Aan het werk

Heeft de tuinbouw ook in de toekomst voldoende CO2 voor verdere verduurzaming? Dat is een van de vragen tijdens de online Meet & Greet Energie op 7 december. Niet voor niets heeft de online bijeenkomst van Greenport West-Holland het thema ‘CO2 Centraal’. Daarnaast besteedt de Meet & Greet Energie aandacht aan de mogelijke aansluiting van Westland en Oostland op Warmtelinq.

Tijdschema
15.30 Opening Meet & Greet 2021: CO2 Centraal
15.35 Ondertekening convenanten Warmtelinq
16.20 CO2 Centraal
17.45 Einde

Over het programma: Warmtelinq en CO2
De Meet & Greet Energie bestaat uit twee delen. Het eerste deel staat in het teken van Warmtelinq. De Gasunie heeft onlangs een investeringsbeslissing genomen voor de aanleg van Warmtelinq, een grote warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag. Ook Westland en Oostland kunnen een aansluiting krijgen op deze leiding. Tijdens de Meet & Greet Energie is de ondertekening van de convenanten om deze aansluitingen te onderzoeken en te realiseren. Een belangrijke kans voor de regionale tuinbouw!
Daarna staat de Meet & Greet Energie in het teken van CO2. Alleen met voldoende CO2 kan de glastuinbouw verder verduurzamen. Daarom is het goed dat er SDE++ subsidie beschikbaar is voor CO2-afvangstprojecten en dat de overheid de zogenoemde ‘Innovatiepilot CO2-toedeling’ heeft uitgevoerd. Maar er is nog een aantal uitdagingen. Zo wil de sector graag biogene CO2 en moet ‘geconcurreerd’ worden met Carbon Capture and Storage (CCS).

Sprekers
Tijdens de Meet & Greet Energie zijn er korte presentaties van onder meer:
• Meindert Stolk (voorzitter van Greenport West Holland, gedeputeerde Zuid-Holland)
• Guido Custers (directeur Warmtelinq)
• Jan-Willem van den Beukel (wethouder Lansingerland, bestuur Greenport West-Holland)
• Pieter Varekamp (wethouder Westland)
• Dennis Medema (themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland)
• Jacob Limbeek (directeur OCAP)
• Hans Wassenaar (projectmanager AVR)
• Roy Persoon (directeur paprikateeltbedrijf Personal Vision, bestuur warmtecoöperatie Wilgenlei)
• Willem van der Voort, (directeur potplantenkwekerij Levoplant, bestuur warmtecoöperatie Maasdijk)
Dagvoorzitter is Nico van Ruiten, programmaregisseur van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland.

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden voor deelname aan de online Meet & Greet Energie. U krijgt vervolgens vrijdag 3 december de link voor de bijeenkomst per mail toegestuurd. Als u zich al eerder heeft aangemeld voor deze bijeenkomst, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.Pin It on Pinterest