Jaarevent 2023

Tijdens de ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland, afgelopen maand, gebruikte Leonard Geluk van de Economic Board Zuid-Holland een schitterend woord uit het oosten van het land: ‘noaberschap’. In West-Holland zouden we het kunnen vertalen als een netwerk waar men elkaar wil helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Waar gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, talenten inzet en wederkerigheid de nieuwe ongeschreven regels zijn.

En zeker niet toevallig. Tijdens dezelfde bijeenkomst dat Geluk ‘noaberschap’ gebruikte, gebruikte Willy de Zoete (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland Human Capital) het woord ‘dorp’ in het gezegde: It takes a village to raise a child’. Of eigenlijk: ‘het Greenport-dorp’. Daarmee werd eigenlijk hetzelfde bedoeld. We zijn er in de Greenport niet alleen om allemaal zoveel mogelijk geld te verdienen. We zijn er ook om op elkaar te letten, en ervoor te zorgen dat we het allemaal goed hebben, nu en in de toekomst. Noaberschap dus.

Dat sociale aspect staat ook centraal in ons Jaarplan 2020 en is belangrijk binnen het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Want natuurlijk, de economische belangen van medewerkers zijn belangrijk. Zonder voldoende goed opgeleid personeel en goed werkgeverschap staat onze regio stil. Dat betekent werken aan werk, ondernemers opleiden, talenten de ruimte geven.

Maar tegelijk zijn we tijdens het opstellen van het akkoord niet vergeten dat arbeid ook iets betekent voor de levens van ons als mensen. Niet-werken heeft vaak grotere gevolgen dan alleen minder geld in je portemonnee, de waarde van werk is meer dan alleen geld, maar ook waardering.

De ondertekening vond plaats vlak voor de Greenboard van de Greenport. Het was een drukte van jewelste (zoals u kunt zien op de groepsfoto van de ondertekening). Meer dan 30 bedrijven en organisaties zetten die ochtend hun handtekening onder het akkoord. En inmiddels hebben zich nóg meer geïnteresseerde partijen gemeld. De mismatch op de arbeidsmarkt pakken we dus letterlijk samen op.

Die drukte zorgde ervoor dat de ondertekening ook een netwerkbijeenkomst was. Er werden handen geschud en visitekaartjes uitgewisseld. En opvallend vaak hoorde ik gesprekken over het sociale aspect van werk. En het mooie is dat de tuinbouw veel banen heeft die geschikt zouden zijn voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Greenport-dorp groeit op deze manier uit naar een stad, met buitenwijken als EnergieAkkoord, Innovatiepact, WaterAmbitie, BioBased en nu ook Human Capital. Het hele netwerk heeft daarin haar eigen verantwoordelijkheid. Samen zorgen we voor goed ‘noaberschap’. 

Al bijna heel mijn leven woon ik in wijken in de grote stad of kleine dorpen. Daar is de sociale cohesie groot. Mensen letten op elkaar (toegegeven, soms kan dat beklemmend voelen), geven om elkaar, zorgen ervoor dat de buurt niet verloedert. En ze zorgen ervoor dat de gemeenschap het goed heeft.

Hoe internationaal, innovatief en vooruitstrevend ons regionale tuinbouwcluster ook is, het is nog steeds een groot dorp. Wie een beurs bezoekt, komt bekenden tegen. Goed nieuws en slecht nieuws reizen snel. We zijn bezorgd als het minder gaat met een van ons. En vieren een feestje als iemand uit onze regio een prijs wint, want dan hebben ‘we’ allemaal gewonnen. We zijn een dorp, niets meer en niets minder. En daar mogen we blij om zijn en trots op zijn.

Jolanda Heistek
Inwoner van het dorp Greenport West-HollandPin It on Pinterest