Jaarevent 2023

De gemeente Lansingerland, en met name de kern Bleiswijk, is een logistiek centrum waar dagelijks honderden vrachtwagens de regio in- en uitrijden. In opdracht van de gemeente heeft extern adviesbureau Railbrokerz onderzocht en berekend wat de kansen zijn voor de aanleg van een duurzame railterminal (overslagpunt van goederen) in Bleiswijk: de Holland Railterminal. Beoogde locatie is een gebied rondom het veilingterrein: vanaf de A12 en het spoor tot aan de bebouwde kom.

Uit de berekeningen komt naar voren dat vervoer per spoor voor veel populaire bestemmingen minimaal even duur maar vaak zelfs goedkoper is dan transport over de weg. Bovendien maakt de aanleg van de terminal vervoer naar veel meer bestemmingen wereldwijd mogelijk.
Tot aan China toe. Dat biedt volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, voor zowel Greenport-gerelateerde bedrijven als andere sectoren.

De aanleg van de railterminal in Bleiswijk maakt de ontwikkeling van de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd mogelijk. Door het gebruik van elektrisch vervoer op het terrein, het gebruik van lokaal opgewekte groene energie voor de koeling van containers én de inzet van elektrische treinen ontstaat de eerste klimaatneutrale vervoersketen. Een innovatie waarmee Lansingerland zich wereldwijd op de kaart kan zetten!

Een aantal bedrijven uit binnen- en buitenland heeft al aangegeven interesse te hebben in de Holland Railterminal. Samen met hen en met vertegenwoordigers van de overheid, het spoorwegnetwerk en diverse brancheorganisaties wordt bekeken welke stappen verder ondernomen moeten worden om de Holland Railterminal succesvol en rendabel te kunnen exploiteren.

Meer weten?

Contactpersoon voor de Holland Railterminal binnen de gemeente Lansingerland is projectleider Marc Hokke, (010) 800 46 25.Pin It on Pinterest