Jaarevent 2023

Met de Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland – voortgekomen uit het Innovatiepact van de Greenport – werken we samen aan het beter aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarvoor verbindt en initieert de Greenport initiatieven in de regio, onder meer op het gebied van werving/instroom, flexibele arbeid en begeleiden naar de arbeidsmarkt. Bekijk de Human Capital-monitor Let op: deze monitor bevat interactieve elementen. Download de monitor om deze te kunnen bekijken.

 Pin It on Pinterest