Meet & Greet Energie

Foto: Community builder Judith van Heck van Indoor Farming Nederland praat de community leden bij tijdens de pre-opening van het I-Grow paviljoen in het World Horti Center

De community Indoor Farming Nederland kwam tijdens de pre-opening van het fonkelnieuwe I-Grow Pavilion in World Horti Center samen met de vijftien betrokken partners van het paviljoen. Dit is het eerste paviljoen dat gerealiseerd is in de nieuwe thema-opzet binnen het clubhuis van de internationale tuinbouw. Het paviljoen vertelt het verhaal van de Nederlandse hightech tuinbouw. Een verhaal over het produceren van duurzaam, gezond, veilig en voldoende voedsel in zowel kassen als in indoor farms zonder daglicht.

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een eenduidig en sterk verhaal dat Nederland wil brengen richting de internationale bezoekers. Dit zijn veelal investeerders of overheidsdelegaties met een kennisbehoefte naar het produceren van veilig en gezond voedsel. Binnen het paviljoen worden internationale bezoekers van World Horti Center ondergedompeld in maatschappelijke problemen en hoe de hightech Nederlandse tuinbouw daar oplossingen voor kan bieden. Vandaar dat er gekozen is voor een 360 graden-introductiefilm over de hightech tuinbouw en een kennisplein waarin de verschillende voordelen van deze manier van voedsel produceren geduid worden. Denk daarbij aan onderwerpen zoals water, grondgebruik en opbrengsten. Het paviljoen geeft ook een kijkje in de teelten van de toekomst en laat voorbeeldprojecten uit de hele wereld zien.

Activatieprogramma

Met dit paviljoen wil het tuinbouwcluster samen met World Horti Center inzetten op een sterke story en  activatie om beter zichtbaar te zijn bij het internationaal publiek. Naast het ontvangen van delegaties is het idee om ook webinars uit te zenden en hackatons met studenten te organiseren. 

De community Indoor Farming Nederland zet in op de verbindingen met andere initiatieven om op die manier elkaar te versterken en te kunnen versnellen. Zo werkt het naast World Horti Center samen met bijvoorbeeld de internationale belangenorganisatie Farm Tech Society aan de programmering op de GreenTech. In samenwerking met Dutch Greenhouse Delta en InnovationQuarter zetten bedrijven uit de community het thema indoor farming op de agenda tijdens de World Expo in Dubai. De kracht van verbinding krijgt daarmee steeds beter vorm. 

Kennis en innovatie

Naast de aandacht voor profilering is het ontwikkelen van nieuwe kennis een belangrijke pijler onder de community. Afgelopen jaar heeft het Fieldlab Vertical Farming hieraan gewerkt met een consortium van bedrijven en onderzoeksinstituten. Indoor farming is immers nog een vrij nieuw segment waarin nog veel te leren valt. Vooral de interactie tussen planten en techniek vraagt om nieuwe kennis. Hoe reageren planten in verschillende indoor farm systemen bijvoorbeeld op de luchtcirculatie? Wat leert dat ons om te streven naar de meest optimale parameters? De samenwerking in het Fieldlab levert versneld nieuwe inzichten op. Bovendien heeft de Topsector aangekondigd komend jaar een innovatiemakelaar beschikbaar te stellen die specifieke indoor farming kennisvragen voor bedrijven op kan pakken. Hiermee wordt een boost gegeven aan bedrijven die instappen of sneller door willen in deze perspectiefrijke sector.  

Consumentencommunicatie 

De informatie en communicatie over indoor farming richting consumenten is ook een belangrijk topic voor de community. Hoe reageren consumenten op producten uit indoor farms? Is eten uit een high-tech omgeving juist aantrekkelijk, vinden consumenten dat eng of juist interessant? Hoe ervaren consumenten sla en kruiden uit een indoor farm? Een groep studenten van InHolland gaat dit de komende maanden onderzoeken in samenwerking met Nederlandse indoor farmers. Ondertussen is er door Has Den Bosch en InHolland een training rondom het managen van indoor farms opgezet. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte naar meer professionals die kunnen werken in indoor farms. 

Via het I-Grow Pavilion, de community Indoor Farming Nederland en alle betrokken partners komt indoor farming echt op stoom. En dat is nodig omdat Nederland een sprint moet trekken om wereldwijd toonaangevend te worden in dit nieuwe segment. 

De community Indoor Farming Nederland wordt aangejaagd door Gus van der Feltz, Judith van Heck en Anne-Claire van Altvorst, en is mede onderdeel van het InnovatiePact Greenport West-Holland. 

 Pin It on Pinterest