Magazine Aan het werk

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft zich aangesloten bij Greenport West-Holland. Beide organisaties zullen verder samenwerken in het versterken van de regionale economie. Broer Duursma (MRDH): “Economie gaat vaak over geld, maar mensen zijn nog belangrijker.” 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Greenport West-Holland zijn geen onbekenden van elkaar. Van de 23 MRDH-gemeenten zijn er 10 ook partner van de Greenport. Dat betekent dat de bestuurders van die gemeenten – en vaak hun ambtenaren – aan tafel zitten bij beide organisaties. “Dat we partners zijn geworden, is een bestendiging van onze bestaande, goede relatie”, vertelt Manager Economisch Vestigingsklimaat Broer Duursma (die binnenkort vertrekt bij de MRDH, vanwege emigratie naar het buitenland en de samenwerking met de Greenport een warm hart toe draagt, zijn opvolgster Marjolein Steinebach is een goede bekende van de Greenport).

Ook de thema’s waarmee MRDH en Greenport West-Holland zich bezighouden hebben veel raakvlakken: de Metropoolregio richt zich op bereikbaarheid van de regio en het economisch vestigingsklimaat, de Greenport op het versterken van het regionale tuinbouwcluster. Duursma: “De tuinbouw is een belangrijke drijver van de regionale economie en dus direct betrokken bij belangrijke thema’s als energie, ruimte en bereikbaarheid.”

Innovatie nodig

Het is belangrijk voor de regio dat de tuinbouw een florerende sector blijft, aldus Duursma. De sector zorgt immers voor veel werkgelegenheid en economische waarde. “De exportwaarde bedraagt vele miljarden, en er zijn bijna 100.000 mensen voor hun baan direct afhankelijk van de tuinbouw.”

Die positie wil MRDH samen met de Greenport-partners verder verstevigen. Innovatie is daarbij een van de belangrijkste thema’s, aldus Duursma. “Als we blijven doen wat we deden, dan raken we achterop. Samen moeten we de sector op dat vlak ondersteunen. Daarom komt er een nieuw innovatieprogramma (werktitel AgriTech) met financiële middelen, zoals vouchers.”

Campussen en fieldlabs

Innovatie is niet alleen een kwestie van geld; maar ook van mensen. Duursma is dan ook blij dat de Greenport een eigen deelakkoord binnen het Human Capital Akkoord heeft gesloten. “Economie gaat vaak over geld, maar mensen zijn nog belangrijker.” 

Zo steunt MRDH de vorming van campussen in de regio, zoals World Horti Center/Greenport Horti Campus Westland, Dutch Fresh Port en Horti Science Parc/ Greenport Horti Campus  Oostland. Daar komen praktische kennis en (nieuwe of bestaande) medewerkers samen. Daarmee samen hangt de ontwikkeling van de fieldlabs in de regio: daar komen kennisinstellingen en bedrijfsleven samen, om innovaties te ontwikkelen én medewerkers te betrekken bij de toepassing ervan. “De regio heeft een zeer goede infrastructuur met kennispartners.”

Digitalisering

Tegelijk moet de tuinbouw klaargestoomd worden voor de Next Economy. Dat betekent onder meer verdere verduurzaming en digitalisering. “Er komt een enorme digitaliseringslag in alle sectoren van de economie. Het wordt dan ook een van de grootste dossiers voor de komende decennia. Het is goed als we samen kijken wat dat betekent voor de tuinbouw. Is bijvoorbeeld de infrastructuur op orde, en is de veiligheid gewaarborgd?”Pin It on Pinterest