Nieuwe Energie

Greenport Aalsmeer organiseert op 6 oktober, 16.00-17.00 een Innovatiecafé ‘Het Nieuwe Siertelen’. Tijdens deze bijeenkomst in het World Horti Center hoort u meer over het project om Het Nieuwe Telen meer toegankelijk te maken voor ondernemers en het beroepsonderwijs. Sprekers zijn Frank van der Helm (WUR, Inholland) en Loes Witteveen (Van Hall Larenstein).

De afgelopen twee jaar heeft het Centre of Expertise Groen (de samenwerking tussen de vier agrarische hogescholen) een groot project uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om ‘Het Nieuwe Telen’ nog beter toegankelijk te maken voor ondernemers en het beroepsonderwijs. In het Innovatiecafé Het Nieuwe Siertelen op donderdag 6 oktober, georganiseerd door Greenport Aalsmeer, hoort u meer over de resultaten van dit project, die heel interessant zijn voor ondernemers in de sierteelt!

Frank van der Helm, onderzoeker tuinbouw van Hogeschool Inholland, laat u kennismaken met het simulatiemodel en serious game KASSIM. Hiermee kunnen verschillende klimaatscenario’s ‘gespeeld’ worden waardoor zonder risico’s de voor- en nadelen van verschillende klimaatrecepten in uw teelt bepaald kunnen worden. Hij zal u ook bijpraten over het specifieke onderzoek naar toepassing van Het Nieuwe Telen in Cymbidium en Hortensia.

Loes Witteveen, lector ‘Communicatie, Participatie & Sociaal- Ecologisch Leren’ van Hogeschool Van Hall Larenstein, neemt u mee in de Video based Problem Appraisal: een techniek om de samenhang tussen economische, technische en sociale context van innovatieuitdagingen – letterlijk – in beeld te krijgen.

Programma

Datum: donderdag 6 oktober 2022
Locatie: World Horti Center in Naaldwijk of online
Tijdstip: 16.00 – 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel

De inloop is vanaf 15.30 uur. Het programma start om 16.00 uur en is rond 17.00 uur afgelopen. Er is aansluitend een borrel. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich dan voor 30 september aanmelden, Geef bij uw aanmelding duidelijk aan of u dit innovatiecafé live of online wilt volgen. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname. Een dag van tevoren ontvangen de deelnemers aan de livestream een link waarmee zij op donderdag 6 oktober kunnen deelnemen aan dit innovatiecafé

AanmeldenPin It on Pinterest