Agritech

Het Innovatiepact van Greenport West-Holland heeft een korte animatiefilm gelanceerd. De film stimuleert ondernemers in het regionale tuinbouwcluster zich aan te sluiten, zodat een nóg gezonder innovatieklimaat ontstaat. Inmiddels hebben ruim veertig bedrijven, kennisinstellingen en overheden zich als partner aangesloten bij het Innovatiepact: in totaal zijn enkele honderden via het Innovatiepact actief met het oplossen van complexe innovatievraagstukken. 

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstanties. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. Een deel van de innovaties wordt door de bedrijven zelf opgepakt. Maar er zijn onderwerpen en thema’s die alleen door samenwerking opgelost kunnen worden en daardoor meer tijd en energie vragen, maar tegelijk een grote impact kunnen hebben: dit zijn de zogenoemde doorbraakinnovaties.

Daarom startte de Greenport in 2018 met het Innovatiepact. Binnen dit platform voor innovatie ontwikkelen partners samen ambities, werkagenda’s en concrete projecten op basis van mogelijke knelpunten bij ondernemers. Daarvoor worden onder meer bestaande initiatieven in kaart gebracht, tijdelijke coalities gevormd en projecten mogelijk gemaakt. Sindsdien zijn op aansprekende thema’s samenwerkingen gestart, zoals op het gebied van human capital, digitalisering en veiligheid, functionele biodiversiteit, gezonde voeding, voorkomen voedselverspilling, indoor (vertical) farming, water en plastics.

Begin 2021 werd het vervolg van het eerste Innovatiepact getekend door ruim veertig partijen. Het Innovatiepact zou graag zien dat meer ondernemers zich aansluiten. Dit maakt kans op resultaat en impact groter. Daarom vroeg het Innovatiepact aan bureau Creatieve Zaken een korte animatiefilm te maken. De lancering van deze film was tijdens de Greenboard van Greenport West-Holland op 28 mei.Pin It on Pinterest