Meet & Greet Energie

Onlangs vond op de Floriade EXPO het Horti Cluster Event plaats. Tijdens dit event kwamen ondernemers, kennisinstellingen, overheidsinstellingen en samenwerkingsverbanden uit verschillende landen samen om ervaringen te delen over het samenwerken in clusters. Er waren vertegenwoordigers vanuit België, Frankrijk, Spanje, Japan, Nigeria (online), Marokko, India en Australië. 

Het event georganiseerd door Greenport West-Holland, gemeente Westland en Provincie Zuid-Holland – op donderdag 16 september – werd geopend door de burgemeester van Westland, Bouke Arends. Daarna was er een dubbelinterview en Q&A met gedeputeerde Meindert Stolk van de Provincie Zuid-Holland/ voorzitter Greenport West-Holland en Pieter Varekamp, wethouder gemeente Westland/bestuurslid Greenport West-Holland. Dit gesprek, geleid door professor Peter van Bodegom, ging over het belang van lokale en regionale overheden in clustersamenwerkingen. Na het interview gaf professor Peter van Bodegom een lecture over kennis in en tussen clusters. 

Tijdens het middagprogramma gaven verschillende samenwerkingsverbanden een presentatie over hun organisatie. Zo vertelde Edobong Ekpabio, via video, hoe het tuinbouwcluster in Nigeria in een quadripole helix-verband samenwerkt, zij noemt dit “Greenport Nigeria”. Dirk Dobber sprak over het Green Challenge 36-project in Frankrijk en de enorm belangrijke rol die de overheid (lokaal, regionaal en nationaal) bij de ontwikkeling van het cluster speelt. 

Jolanda Heistek vertelde over de Greenport West-Holland en over het Plant Inter Cluster Europa. Naar aanleiding hiervan werd een interactieve sessie gestart met de ambities van de Spaanse gemeente El Ejido als voorbeeld. De deelnemers zetten in teams een fictieve clustersamenwerking op: daarin waren ambities verwerkt. 

Gedurende de dag werden veel interessante verhalen gedeeld, ideeën uitgewisseld en discussies gevoerd. Greenport Werst-Holland hoopt dat het gesprek over clustersamenwerkingen zich voortzet en dat het event de deelnemers heeft aangespoord om verder te werken aan het realiseren van hun ambities rondom dit onderwerp. 

 Pin It on Pinterest