Jaarevent 2023

Nederland is een postzegel. Toch is de Nederlandse agrarische sector één van de grootste exporteurs ter wereld van land- en tuinbouwproducten. Het gros van de producten die wordt geteeld en gekweekt – ook in de Greenport – wordt uitgevoerd. Je kunt dus met recht zeggen dat de agrosector een van de meest internationaal georiënteerde sectoren van het land is.

Tegelijk is internationalisering een van de hoofdthema’s van de Greenport. Waarom, zou je je kunnen afvragen? Moeten er dan nóg meer tomaten worden geëxporteerd? En waarom zou je dat organiseren: dat is toch gewoon een kwestie van het beste product voor de beste prijs?

Helemaal eens. Dat is inderdaad niet waarmee de Greenport zich bezighoudt. Verre van zelfs. Voor ons is internationalisering namelijk ook iets totaal anders. En in deze nieuwsbrief leest u daarvan enkele voorbeelden. Beide voorbeelden sluiten bovendien perfect aan op onze strategie: Feeding and Greening the mega-cities.

Internationalisering gaat voor ons een stap verder dan het verkopen van producten; het gaat om het vermarkten van concepten. Een eenvoudig antwoord, maar er gaat enig denkwerk aan vooraf om dat in goede banen te leiden. Zo las u in de vorige nieuwsbrief al over Fieldlab Freshteq. In dat samenwerkingsverband wordt gewerkt aan die concepten: hoe zien bijvoorbeeld de coalities eruit die concepten verkopen? En hoe ziet de etalage van Nederlandse concepten eruit?

Tegelijk worden in de praktijk al (deel)concepten ontwikkeld en verkocht. Zo werd afgelopen maand in Bleiswijk een Chinese Solar Kas geopend. De constructie is een kopie van een Chinese kas, maar dan voorzien van Nederlandse technologie en kennis. Met de kennis die wordt opgedaan in Bleiswijk kunnen in China nóg betere en meer komkommers worden geteeld. De Chinese Solar Kas is dus een treffend voorbeeld hoe kennis verpakt als concept kan worden verkocht aan een grootmacht aan China. Ik ben dan ook bijzonder trots op het consortium dat dit heeft gerealiseerd.

Ook trots ben ik op onze nieuwe partner: The New Farm. U heeft er wellicht van gehoord: het kantoorpand in Den Haag waar een jaar geleden de stadskas van Urban Farmers werd geopend. Sindsdien heb ik vaak binnen de tuinbouw gehoord: ‘Een kas op een dak van een kantoor, dat kan toch niet?’

Zoals u in deze nieuwsbrief leest is The New Farm geen productiebedrijf, en dus ook geen concurrent. The New Farm wordt een demonstratie- en innovatiecentrum voor stedelijke voedselproductie. Doel van The New Farm is dan ook dergelijke concepten te verkopen aan buitenlandse partners met als boodschap dat vertical farming en roof farming een aanvulling kan zijn voor bestaande voedselproductie. Ofwel: geen concurrent, maar een samenwerkingspartner die via een nieuwe manier werkt aan de internationalisering van de Nederlandse tuinbouw.

Internationalisering is dus voor de Greenport niet meer van het bestaande, maar meer van het nieuwe. Dat nieuwe onderzoeken we samen, bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van de Greenboard en tijdens ons Jaarevent op 11 mei (dat volledig is volgeboekt!). Want samen organiseren we een gezonde en vitale toekomst voor ons tuinbouwcluster.

Jolanda Heistek
Programmamanager GreenportPin It on Pinterest