Jaarevent 2023

De Economic Board Zuid-Holland heeft Jan Kees de Jager benoemd als nieuwe voorzitter van de board. De Jager, CFO van KPN, is de opvolger van Ab van der Touw die vanaf de start van de EBZ in 2014 voorzitter was.

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen rond de tafel en bundelt zo kennis, netwerken en bestuurskracht. Feeding & Greening the Mega-cities is de gedeelde strategie van de EBZ en de Greenport.

Vice-voorzitter Karel Luyben: “We zijn blij dat we met Jan Kees de Jager opnieuw een voorzitter hebben vanuit één van de grootste bedrijven uit onze regio. Als voormalig politicus en ondernemer brengt hij ook een schat aan ervaring mee. Die heel waardevol is om de EBZ verder te ontwikkelen als aanjager van samenwerking en economische ontwikkeling.”

Bij zijn afscheid ontving Ab uit handen van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, de onderscheiding Gouden Lis. “De Provincie Zuid-Holland dankt Ab van der Touw voor zijn bijdrage aan de economische structuurversterking, de positionering en profilering van de regio en het slimmer, schoner en sterker maken van de motor van de Nederlandse innovatieve economie.”

De EBZ is Van der Touw veel dank verschuldigd voor de goede basis die is gelegd, zegt Luyben. “We hebben onder leiding van Ab van der Touw bereikt dat er de laatste vijf jaar veel meer dan voorheen een gezamenlijkheid is ontstaan en dat is merkbaar en zichtbaar.” Bovendien was Van der Touw eraan bijgedragen dat Feeding & Greening the Mega-cities een deel van de strategie van de EBZ is.

Jan Kees de Jager: “Het is Ab van der Touw gelukt om in vier jaar een breed draagvlak te creëren bij de veelheid aan stakeholders in de regio Zuid-Holland. Met een heldere missie en focus op een aantal speerpunten staat deze Board er goed voor. Ik kijk met veel goede zin uit naar het voorzitterschap van de EBZ waarin we het brede draagvlak in de regio en daarbuiten heel goed kunnen gebruiken om onze impact krachtig te laten zijn.”Pin It on Pinterest