Jaarevent 2023

In de Rotterdamse Maassilo is begin april ACCEZ gelanceerd. ACCEZ is een kennis- en innovatieprogramma van de provincie, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen euro in het programma, universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport, heeft de deur naar versnelling van circulair zuid-holland hiermee opengezet, samen met VNO-NCW West en Universiteiten Leiden, Delft, Erasmus, Wageningen.   

Doel van ACCEZ, de opvolger van de Transitiecampus, is het doorbreken van barrières voor het bedrijfsleven en nieuwe kennis ontwikkelen over de circulaire economie. Zo draagt ACCEZ bij aan de toegang tot een circulair Zuid-Holland.

ACCEZ zal werken met zogeheten transitieopgaven: opgaven rondom knelpunten en kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van reststoffen als grondstof: een lastige opgave vanwege regelgeving rondom reststoffen (afval).

Bekijk de video

Actieve participatie

ACCEZ richt dan ook in eerste instantie niet op individuele vragen van bedrijven, tenzij dit bedrijf duidelijk de groeikern voor een cluster of keten vormt. Een vraag van een individueel bedrijf kan dus wel aanleiding zijn voor een transitieopgave. Blijkt zo’n vraag dat niet te zijn, dan kan ACCEZ individuele bedrijven mogelijk doorverwijzen naar partners of andere acties in gang zetten om hen verder te helpen.

Per geval zal worden bekeken welke bijdrage van de betrokken partijen nodig is. Maar in alle gevallen wordt een actieve participatie van ondernemers verwacht. ACCEZ gaat immers aan de slag met hún kennisvraag, bedrijven zullen aan de lat staan voor het leveren van input daarbij, mogelijk netwerk of praktijksituaties waarin innovaties getest kunnen worden.

Op dit moment verkent de provincie welke kennisvragen er in de Greenport leven en of dit kansen biedt om deze gezamenlijk binnen het ACCEZ programma op te pakken. Mogelijke voorbeelden zouden kunnen zijn volledig hergebruik van water, plantinhoudstoffen en hergebruik van restmaterialen.

Eerste links gelegd

De lancering van ACCEZ was op donderdag 5 april in de Maassilo in Rotterdam. Naast de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en een inspirerend verhaal van duurzaamheidsexpert Anne-Marie Rakhorst, is het programma daar direct in de praktijk gebracht. Twee ondernemers pitchten hún vraagstuk als het gaat om de overgang naar circulaire economie. En tijdens de netwerkborrel zijn verdere links gelegd tussen wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers.

Bekijk meer informatie over ACCEZ.Pin It on Pinterest