Jaarevent 2023

De tuinbouw kan onvoldoende uit de voeten met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Met name de criteria voor verdeling van de omzet en loonsom in kwartalen geven grote beperkingen, zo blijkt binnen een dag na publicatie van de regeling. De Taskforce Arbeid van de crisisorganisatie gaat na of er naast deze nog meer knelpunten zijn. Deze worden gebundeld en besproken met het ministerie van SZW, ook als is bekend dat er sprake is van een generieke regeling, waarin (vooralsnog) geen ruimte is voor (sectoraal) maatwerk.

Het kabinet publiceerde gisteren de voorwaarden voor de NOW. Bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen er een beroep op doen. UWV streeft ernaar de regeling aanstaande maandag, 6 april, open te stellen voor aanvragen. De regeling is voor bedrijven die door de coronacrisis zwaar in de problemen zijn gekomen. Het kabinet wil dat deze bedrijven hun personeel (vast en flexibel) kunnen blijven doorbetalen om hen te behouden voor het bedrijf en om grote werkloosheid te voorkomen.

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Dit kan handig zijn voor ondernemers in de tuinbouw die een relatief hoge omzet in het voorjaar hebben.

De NOW komt in plaats van de regeling Werktijdverkorting (WVT) voor werkgevers. Bedrijven die reeds een aanvraag voor de WVT hebben aangevraagd kunnen van de overheid een verzoek om aanvullende informatie verwachten. Aanvragen voor de WVT worden namelijk beschouwd als aanvragen voor de NOW.

Informatie over de NOW en de gevolgen voor de WVT kunt u vinden in de onderstaande links:

Informatie Rijksoverheid over NOW-regeling
Veelgestelde vragen NOW regelingPin It on Pinterest