Agritech

Dr. Feike van der Leij, lector Health & Food bij Hogeschool Inholland houdt op maandag 11 oktober (11.00-17.30) zijn lectorale rede tijdens de viering van het 5-jarige jubileum van Food Innovation Community Amsterdam (FICA). Hij gaat tijdens zijn rede in op zijn omvangrijke onderzoeksprogramma ‘Food for Happy Ageing’, waarmee hij sturing geeft aan de mooie ambities van zijn onderzoek. Daarnaast geeft hij antwoord op de vraag: ‘hoe kunnen we voeding zodanig veranderen dat mensen langer gezond blijven, op een gelukkige manier, en tegelijkertijd de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren?’ De locatie van de lectorale rede ‘De kracht van smaak!’ is Pakhuis de Zwijger.Pin It on Pinterest