Jaarevent 2023

Steeds meer Afrikaanse landen gaan in lockdown. Dit heeft grote consequenties voor de productie en verwerking van stekken en andere uitgangsmaterialen. Deze komen onder meer uit landen als Oeganda, Kenia en Zimbabwe, maar ook uit bijvoorbeeld India. Doordat personeel niet meer aan het werk mag, stokt de productie aldaar. Dit treft in eerste instantie het uitgangsmateriaal voor de sierteelt maar zal op langere termijn ook impact hebben op de productie en levering van groentezaden. We bespreken dit probleem via het ministerie van LNV om te kijken of hier via diplomatieke weg iets aan gedaan kan worden.Pin It on Pinterest