Jaarevent 2023

De Nederlandse glastuinbouwsector moet haast maken met een grote transitie. Zo moet de sector versneld zoeken naar niches en cross-overs, zowel wat betreft productie als kennis. Dat stelt Martin van Gogh, directeur van Hoogendoorn Growth Management. Van Gogh zal zijn stelling op 21 mei onderbouwen tijdens het startevent van Greenport Westland- Oostland.

Greenport Westland – Oostland is het samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio. Op 21 mei maakt de organisatie de nieuwe structuur en werkwijze bekend. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst met onder meer keynote-speaker hoogleraar Jan Jonker en vijf korte, inspirerende pitches.

Martin van Gogh verzorgt één van de pitches. Titel van zijn presentatie is ‘Hoe kan de Greenport het wereldvoedselprobleem helpen oplossen?’ De wereldbevolking groeit van 6 miljard nu naar 9 miljard in 2050. De huidige mondiale voedselproductie is daarvoor niet voldoende en er is gebrek aan schoon water. Er moeten dus nieuwe oplossingen gevonden worden voor het verhogen van de productie van de bedekte teelt.

Dat lijkt een grote kans voor het Nederlandse tuinbouwcluster. Er zijn echter enkele belemmeringen, aldus Van Gogh. Allereerst is er onvoldoende besef van het naderende wereldvoedselprobleem. “We leven vandaag alsof we de laatste generatie op deze aardbol zijn.” Daarnaast moet de sector nog meer toekomstgericht worden, aldus Van Gogh. Dat geldt bijvoorbeeld voor de productie. Het is praktisch niet mogelijk om de hele wereld van voedsel te willen voorzien vanuit Nederland. “Zo veel mogelijk kilo’s produceren en met vrachtwagens en vliegtuigen over de wereld vervoeren zal worden vervangen door lokale productie rondom de mega-city’s in de wereld”.

Volgens Van Gogh zijn andere tuinbouwregio’s steeds beter in staat goed voedsel te produceren. Gevolg is dat de productie in Nederland te hoog zal zijn. Een grote verandering is daarom nodig. “De productie gaat zich verplaatsen en daar moeten wij op inspelen.” In Nederland blijven de sterke bedrijven die voor de lokale en nabije Europese markt produceren, alsmede bedrijven die zich specialiseren in nicheproducten en cross-overs, zoals een combinatie met de gezondheids- en farmaceutische industrie.

Ook op het gebied van kennis krijgt Nederland steeds meer concurrentie, aldus Van Gogh. Andere landen – met name in Azië – zijn met een enorme inhaalslag bezig als het gaat om kennis van groenteteelt. Daarom geldt ook hiervoor dat specialisatie de oplossing is. “We moeten bijvoorbeeld kenniscentrum op het gebied van voedselveiligheid en productie bij mega-city’s worden.”

De Greenport kan dus zeker het wereldvoedselprobleem helpen oplossen, maar op een andere manier dan velen denken. Niet door veel te produceren, en ook niet door tuinbouwkennis in stukjes en beetjes te exporteren, maar door te kiezen voor superkwaliteit en specialisatie en door alle krachten nu echt te gaan bundelen. Niet met de tientallen organisaties die dat nu doen maar tuinders, toeleveranciers, banken en onderzoek op hoog niveau samen te brengen. “Met een royale steun uit Europa kunnen we dan weer de nummer 1 van de wereld worden.” Haast is geboden, aldus Van Gogh. “We moeten opschieten, anders is het te laat. De sense of urgency moet dus echt omhoog.”Pin It on Pinterest