Jaarevent 2023

Er komt een meldpunt Oneerlijke handelspraktijken bij Greenports Nederland. Dat voorstel kreeg groen licht bij de Regiegroep. Er is al een ‘loket’ voor dergelijke signalen bij LTO Nederland. Dat functioneert al langer en functioneert als waarschuwing naar alle ketenpartijen om zaken aan te kaarten bij ACM. Er zijn signalen dat er in deze crisisperiode vaker eenzijdig contracten worden gewijzigd of niet worden nagekomen.Pin It on Pinterest