Jaarevent 2023

Staat er al een rode of groene cirkel in uw agenda om woensdag 20 maart? Dan zijn namelijk de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En voor kiesgerechtigde inwoners van Zuid-Holland: u mag die datum óók stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Veel Nederlanders liggen – helaas – niet wakker van de provinciale verkiezingen. Dat geldt hopelijk niet voor u, achterban en netwerk van de Greenport. Want de provincie is belangrijk voor de Greenport. Niet alleen als partner, maar ook als bestuur. Ik maak u graag duidelijk waarom.

Wat de landelijke overheid doet, dat is de meeste Nederlanders wel duidelijk. Wat gemeenten doen ook. De provincies zijn minder zichtbaar, helaas. Om me heen merk ik vaak dat mensen niet weten wat de provincie doet en niet doet. En dus wordt het als een minder belangrijk democratisch orgaan gezien. Schaf maar af, heb ik vaak gehoord.

Dat zou de grootste fout zijn we ooit kunnen begaan. Juist op provinciaal vlak wordt de toekomst van bijvoorbeeld ons tuinbouwcluster voor een groot deel bepaald. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het energiedossier. Bijvoorbeeld een warmtenet is aantrekkelijk voor veel gemeenten, maar voor onder meer realisatie en verbinding is een provincie onmisbaar. En zo kan ik nog meer voorbeelden opnoemen: van logistiek tot kennis, en van werkgelegenheid tot gebiedsinrichting.

Als Zuid-Hollander heb je de meest dichtbevolkte achtertuin van Nederland. Want je deelt de provincie met ongeveer 3,6 miljoen anderen. Maar hoe zorgen we er nou voor dat al die mensen hier prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Ongemerkt heeft de provincie veel invloed op ons dagelijks leven. En die invloed zal alleen maar groter worden. Steeds meer dossiers zijn namelijk te groot voor individuele gemeenten. En dus is samenwerking nodig. Maar veel van die dossiers zijn vaak te specifiek voor een landelijke aanpak. Vandaar ook dat de Greenports regionaal zijn ingedeeld, met voor overkoepelende onderwerpen een landelijke organisatie, de onlangs opgerichte Greenports Nederland.

Wie om zich heen kijkt, komt voortdurend in aanraking met het werk van de provincie. Voor de Greenport geldt dat des te meer, al was het alleen al omdat de provincie een belangrijke partner is, en omdat onze voorzitter Adri Bom-Lemstra tevens de gedeputeerde Economie & Innovatie en ruimte is. En ook de andere gedeputeerden zetten zich volop in voor de Greenport: waar Floor Vermeulen zorgt voor een goede bereikbaarheid, zorgt Rik Janssen voor ons waardevolle water. Han Weber legt de verbindingen in het duurzame energielandschap en Jeanette Baljeu opent de deuren voor de glastuinbouw in Brussel. Ook de Commissaris van de Koning Jaap Smit is een ambassadeur van de Greenport, waar hij het koninklijk huis geregeld in rondleidt. Als Greenport zijn we beste trots op zo’n actief provinciaal bestuur.

Het zou dus van de zotte zijn als we op 20 maart thuisblijven, omdat we vinden dat de provincie te onzichtbaar is! Wij zien ze elke dag werken voor ons tuinbouwcluster. Bovendien is er voor Zuid-Hollanders een extra reden om naar het stembureau te gaan: stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Het in de juiste mate en kwaliteit beschikbaar hebben van water is van grote waarde voor de Greenport. In de Waterambitie werken we intensief samen met het Waterschap.

Op 20 maart mogen we mede bepalen hoe de toekomst van onze woon-, werk- en leefomgeving eruit komt te zien. Dus stem!

Jolanda Heistek
Programmamanager GreenportPin It on Pinterest