Jaarplan 2021

Biobased Greenport West-Holland nam onlangs deel aan een online ontmoeting tussen de sierteeltketen, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij is afgesproken samen de schouders onder een circulaire sierteeltketen te zetten. De Greenport was aangesloten via het programma Plastics. 

Aan de online ontmoeting namen 18 bedrijven uit de verschillende onderdelen van de keten deel. De aanleiding was het Moonshot-project Circulaire Sierteelt van Het Versnellingshuis, waarbij het doel is om de sierteeltketen meer circulair te maken. Naast de reeds lopende duurzame initiatieven in de keten is dit een stap voor de hele sector om efficiënter met grondstoffen om te gaan en circulair te worden.

Voor een circulaire sierteeltketen zijn samenwerking, een eenduidig en gedragen doel en commitment de randvoorwaarden. Tijdens de bijeenkomst is een stevige basis gelegd om dit als keten samen op te pakken en de aanpak in een aantal zo concreet mogelijke projecten te vertalen. De komende weken zullen worden gebruikt om vervolgstappen uit te werken en andere geïnteresseerde sierteeltbedrijven de gelegenheid te geven om zich aan te sluiten. Het programma Plastics van de Greenport West-Holland en de betrokken ondernemers zijn daarvoor een perfecte basis. Meer informatie? plastics@greenportwestholland.nl.Pin It on Pinterest