Jaarevent 2023

Foto: T-Hub: Be the change you wish to see in the world (Mahatma Gandhi)

Als programmamanager van de Greenport vertoef ik vaak in Zuid-Holland. Heel af en toe mag ik de provincie verlaten, bijvoorbeeld om met andere tuinbouwregio’s te overleggen of met andere partijen samen te werken aan nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld met Green Chemistry Campus in Noord- Brabant. November was mijn reisdoel iets verder: India, en zelfs zuidelijk India. Een waanzinnig land met mooie mensen. En met enorm veel interesse in wat wij doen op het gebied van tuinbouw.

Wethouder Saskia Bruines van gemeente Den Haag – partner van de Greenport – had de handelsmissie georganiseerd, en nodigde daarvoor een aantal regionale samenwerkingspartners uit. Zo ook de Greenport. Een eer. En tegelijkertijd een bevestiging van onze positie, regionaal en internationaal. Het regionale tuinbouwcluster is een economische factor van betekenis, en staat wereldwijd hoog in aanzien.

Het programma was vol, zeer vol. Daardoor hadden we veel mooie ontmoetingen, onder meer met hoge overheden, kennisinstellingen, campussen en ondernemers tijdens seminars en beurzen. Tuinbouw en (digitale) techniek gingen bij de gesprekken hand in hand. India heeft namelijk zeer veel expertise op technisch- en digitaliseringsvlak. Tijdens presentaties werd de tuinbouw dan ook ‘agritech’ genoemd.

Binnen een week stonden we weer op Hollandse bodem. Met veel indrukken, afspraken en visitekaartjes. En met het besef dat we er wereldwijd toe doen. Gesprekspartners in India weten zeer goed hoe knap het is wat we hier bedenken en produceren, en vragen bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit Zuid-Holland te helpen met het verbeteren van de voedselvoorziening in India, en met de duurzame sierteelt. Want als er één land een bloemenland is… ‘Dan is dat Nederland’, hoor ik u zeggen. Maar in India bloeit er ook heel veel moois. 

Er liggen dus enorme kansen in India. En niet alleen daar. Want de handelsmissie naar India was gelijktijdig met de missie van provincie Zuid-Holland in het teken van Feeding & Greening Megacities naar China, waar het andere deel van de Greenport partners aanwezig waren, onder meer onze voorzitter Adri Bom-Lemstra. Ook tijdens die reis stond tuinbouw centraal.

Twee Aziatische landen dus. Landen waarnaar we soms met wantrouwen naar keken: pakken ze onze technieken niet af, met al hun slimme koppen? Het antwoord: nee, dat doen ze niet. Want ze weten dat de Greenport een voorsprong heeft die niet te evenaren is. En de belangrijkste factor: Human Capital; groene genen. Kassen, machines en gebruiksvoorwerpen kan je kopiëren, mensen en onze jarenlange cluster en keten kennis en ervaring niet. Zolang wij maar vooruit blijven bewegen en dan niet alleen, maar samen. Zoals ik iemand pas hoorde zeggen: als je beweegt, dan ben je niet te kopiëren en niet te vangen in een glazen doos… .

Vlak voor het verschijnen van deze update kwam bij ons het nieuws binnen dat Karin Zwinkels per direct opgestapt is als wethouder (o.a. Greenport) van de gemeente Westland. Namens het bestuur en de partners van de Greenport West-Holland wil ik Karin bedanken voor haar inzet voor het tuinbouwcluster in het Westland en de Greenport West-Holland. 

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport West-HollandPin It on Pinterest