Jaarevent 2023

Avans Hogeschool, Hogeschool Zeeland en Hogeschool Inholland Delft ontwikkelen een online cursus over business development in de biobased economy. Bio Base Greenport West-Holland draagt bij aan deze ontwikkeling.

In een biobased economy zijn de huidige verdienmodellen niet vanzelfsprekend. Maar welke dan wel? Welk verdienmodellen zijn succesvol in een biobased economy, en hoe kan een ondernemer zo’n model opzetten en/of voortzetten?

Daarover gaat de MOOC ‘Business Development in the Biobased Economy’. Een MOOC is een Massive Open Online Course: een open online leeromgeving. In een MOOC vindt kennisoverdracht plaats met video’s, toetsen en interactieve opdrachten. Deelnemers maken actief onderdeel uit van een netwerk van deelnemers, studenten, professionals en bedrijven.

Ontwikkeling van online cursus

De MOOC ‘Business Development in the Biobased Economy’ is gericht op hbo-studenten en professionals in de regio en omvat een periode van 8 weken. Het programma start augustus 2017 voor de eerste keer.

In de MOOC komt veel aandacht voor activiteiten van ondernemers in de regio en voor initiatieven van onder meer Biobased Garden en Platform Biobased Delta en Bio Base GreenportWO. De MOOC is een vervolg op de MOOC die Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland in 2015 hebben ontwikkeld.

Meer informatie Willem Kemmers: projectleider Biobased Greenport [email protected].Pin It on Pinterest