Magazine Aan het werk

Hoe kan digitalisering telers helpen het teeltproces te optimaliseren, hun positie in de keten te versterken en het management te verbeteren? Dat wordt onderzocht in het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ van Zentoo, Delphy Improvement Centre, Delphy, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland, Priva en Greenport West-Holland. Binnenkort wordt de website gelanceerd. Leveranciers van digitale producten en diensten kunnen zich melden voor de ‘etalage’ op de website.

Het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ bestaat uit enkele onderdelen. Eén daarvan is Demonstratie & Bewustwording. Zo worden digitale innovaties gedemonstreerd in een semi-praktijkomgeving (het Delphy Improvement Centre) en komen er kennisbijeenkomsten voor groepen ondernemers, teeltmanagers en studenten. Daarnaast komt er een website met onder meer nieuws, projecten en een ‘etalage’. De website gaat binnenkort live.

Aanmelden voor etalage

De etalage op de website zal bestaan uit een selectie van aanbieders van groene digitalisering. Doel is dat telers zich kunnen oriënteren op aanbieders en op beschikbare digitale innovaties. Toeleveranciers met producten of diensten op het gebied van groene digitalisering kunnen zich aanmelden. Uit de aanmeldingen zal een selectie worden gemaakt. Deze selectie zal over enkele weken zichtbaar zijn op de nieuwe website. Heeft u hiervoor belangstelling, stuur dan voor 1 augustus een mail naar Liesbeth Nijs van Glastuinbouw Nederland ([email protected]). Geef in uw mail de volgende zaken aan:

  • Bedrijfsnaam
  • Locatie
  • Website
  • Mailadres
  • Contactpersoon
  • Korte omschrijving van producten of diensten (maximaal 1 alinea)
  • Link naar demo van het product
  • 1 à 2afbeeldingen (maximaal 1 Mb)
  • Categorie diensten/producten (bijvoorbeeld: klimaatcomputers, sensoren, software, infrastructuur, teeltsysteem)

Over het project

Het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en door een bijdrage van de Provincie Zuid Holland, en wordt mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie. Kansen voor West is een Europees, economisch stimuleringsprogramma voor het bevorderen van de concurrentiekracht in West Nederland. Het is het programma voor en door de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).Pin It on Pinterest