Magazine Aan het werk

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem openden op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2021. Het beschikbare budget is circa € 15 miljoen per jaar. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken.

De topsectoren kozen ervoor – ondanks de gevolgen van de coronapandemie – om vast te houden aan de geplande openstelling van de oproep. Annulering van de openstelling zou betekenen dat innovaties, die van belang zijn voor de lange-termijnontwikkeling van de sectoren, stil komen te vallen. Bij de openstelling is rekening gehouden met de coronacrisis: partijen krijgen langer de tijd om een projectvoorstel in te dienen. Voor meer informatie klik hier.

Vanaf 7 april kunnen mkb-ers ook weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren, kortweg de MIT regeling.Pin It on Pinterest